Skip Navigation

Select Language

Co se stane, když včas nevyměníte palivový filtr?

Filtrační papír nejvyšší kvality, který značka Champion® ve svých filtrech používá, zachytí dokonce i částice nejkritičtější velikosti. Specialisté doporučují filtry Champion®, neboť usilujeme o dodržení originálního konstrukčního řešení výrobců automobilů.

Neriskujte a vyměňte filtr včas.

Filtr, který se včas nevymění, se může zanést. V případě nadměrného tlakového rozdílu ve filtru může docházet k deformaci nebo protržení (papírového nebo látkového) filtračního média a do motoru nebo kabiny se mohou dostat nefiltrované částice.

Každý zanesený filtr má přímé i nepřímé důsledky na řidiče, vozidlo i životní prostředí.

Každý automobil je jiný a rozdíl není pouze v typu paliva. Proto má své vlastní požadavky stanovené výrobcem. V případě pochybností: obraťte se na svého specialistu Champion®. Ten vám poradí a vhodným způsobem nainstaluje správný filtr pro váš vůz. A samozřejmě včas.

Proč byste nikdy neměli nechat zanést palivový filtr?

  • Ztráta výkonu: Pokud je do motoru přiváděno nižší než motorem požadované množství paliva, směs bude chudá a bude docházet ke ztrátám výkonu.
    V případě chudé směsi pravděpodobně bude docházet k vynechávání nebo střílení do motoru a dalším problémům s motorem a v důsledku toho i k poškození katalyzátoru.
  • Problematické startování: Se zaneseným palivovým filtrem trvá natlakování palivového vedení déle a motor bude obtížně startovatelný nebo se nenastartuje vůbec.
  • Poškození ostatních součástí: Moderní vstřikovací systémy Common Rail jsou vyráběny s vysokou přesností. Pokud se palivový filtr nevymění včas nebo je nainstalován filtr s nízkou účinností, nečistoty mohou poškodit drahé díly.

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA

nabíjení...