Skip Navigation

Select Language

DETEKTORY ZÁVAD

black-exhaust-smoke


Černé výfukové plyny

abbrasive-wear-engine-components

Abrazivní opotřebení součástí motoru

contamination-of-diesel


Nafta obsahuje nečistoty

hesitation


Nepravidelný chod

leaking-fuel-filter

Netěsný palivový filtr/pouzdro

leaking-oil-filter


Netěsný olejový filtr/pouzdro

low-oil-pressure

Nízký tlak oleje

surging-or-misfiring

Vynechávání nebo střílení do motoru

scored-bearing-backs

Rýhy na zadní straně ložisek

excessive-fuel-consumption

Nadměrná spotřeba pohonných hmot

reduced-performance-air-conditioning


Snížený výkon klimatizace

irritation-allergic-reactions

Podráždění (očí a dýchacích cest) a alergické reakce

worn-camshaft


Opotřebovaná vačková hřídel

fogged-windows

Zamlžení oken a snížená viditelnost

loss-of-power


Ztráta výkonu

nabíjení...
{{ part['jcr:title'] }}