Skip Navigation

Select Language

Vyhodnocení závad

Černé výfukové plyny

Support_LV_Technical_img1

Možná příčina:

Zanesený vzduchový filtr

Řešení:

Vyměňte vzduchový filtr

Abrazivní opotřebení součástí motoru

Support_LV_Technical_img4

Možná příčina:

Vniknutí nečistot v důsledku prasklé hadice, zaneseného filtru nebo zbytkových nečistot v mazací soustavě

Řešení:

Propláchněte motor, abyste odstranili zbývající nečistoty a vyměňte olejový, vzduchový a palivový filtr

Nafta obsahuje nečistoty

Support_LV_Technical_img7

Možná příčina:

Benzín v naftě v důsledku chybného tankování

Řešení:

Vyměňte/opravte vstřikovače, čerpadlo, vyčistěte palivovou soustavu a vyměňte palivový filtr

Nepravidelný chod

Support_LV_Technical_img2

Možná příčina:

 • Zanesený vzduchový filtr
 • Voda v benzínu
 • Zanesený palivový filtr

Řešení:

 • Vyměňte vzduchový filtr
 • Vypusťte palivovou nádrž, vyměňte palivový filtr
 • Vyměňte palivový filtr

Netěsný palivový filtr/pouzdro

Support_LV_Technical_img5

Možná příčina:

Nesprávně namontovaný filtr

Řešení:

Zkontrolujte, zda je filtr správně namontován nebo jej vyměňte

Netěsný olejový filtr/pouzdro

Support_LV_Technical_img8

Možná příčina:

 • Nesprávně namontovaný filtr
 • Těsnění olejového filtru

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda je filtr správně namontován nebo jej vyměňte
 • Utáhněte nebo vyměňte olejový filtr

Nízký tlak oleje

Support_LV_Technical_img3

Možná příčina:

Znečištěný olej a filtr

Řešení:

Vyměňte olej a filtr, propláchněte olejové vedení

Vynechávání nebo střílení do motoru

Support_LV_Technical_img6

Možná příčina:

Zanesený palivový filtr

Řešení:

Vyměňte palivový filtr

Rýhy na zadní straně ložisek

Support_LV_Technical_img9

Možná příčina:

Přívodem vzduchu vnikají vnější nečistoty

Řešení:

Vyměňte olejový a vzduchový filtr, propláchněte olejové vedení

Nadměrná spotřeba pohonných hmot

Support_LV_Technical_img15

Možná příčina:

Zanesený vzduchový filtr

Řešení:

Vyměňte vzduchový filtr

Propláchněte olejové vedení, vyměňte olejový filtr

Snížený výkon klimatizace

Support_LV_Technical_img13

Možná příčina:

Kabinový filtr je zanesený nečistotami a prachem a omezuje průchod vzduchu

Řešení:

Vyměňte kabinový filtr

Podráždění (očí a dýchacích cest) a alergické reakce

Support_LV_Technical_img14

Možná příčina:

Do kabiny vozu proniká prach, pyl a další nečistoty, protože kabinový filtr je zanesený

Řešení:

Vyměňte kabinový filtr

Opotřebovaná vačková hřídel

Support_LV_Technical_img11

Možná příčina:

Zbytkové nečistoty v olejovém vedení

Řešení:

Propláchněte olejové vedení a vyměňte olejový filtr i vzduchový filtr

Zamlžení oken a snížená viditelnost

Support_LV_Technical_img12

Možná příčina:

Znečištěný kabinový filtr snižuje výkon klimatizace

Řešení:

Vyměňte kabinový filtr

Ztráta výkonu

Support_LV_Technical_img10

Možná příčina:

 • Zanesený palivový filtr
 • Zanesený vzduchový filtr

Řešení:

 • Vyměňte palivový filtr
 • Vyměňte vzduchový filtr
 • Propláchněte olejové vedení, vyměňte olejový filtr

Černé výfukové plyny

Support_LV_Technical_img1

Možná příčina:

Zanesený vzduchový filtr

Řešení:

Vyměňte vzduchový filtr

Abrazivní opotřebení součástí motoru

Support_LV_Technical_img4

Možná příčina:

Vniknutí nečistot v důsledku prasklé hadice, zaneseného filtru nebo zbytkových nečistot v mazací soustavě

Řešení:

Propláchněte motor, abyste odstranili zbývající nečistoty a vyměňte olejový, vzduchový a palivový filtr

Nafta obsahuje nečistoty

Support_LV_Technical_img7

Možná příčina:

Benzín v naftě v důsledku chybného tankování

Řešení:

Vyměňte/opravte vstřikovače, čerpadlo, vyčistěte palivovou soustavu a vyměňte palivový filtr

Nepravidelný chod

Support_LV_Technical_img2

Možná příčina:

 • Zanesený vzduchový filtr
 • Voda v benzínu
 • Zanesený palivový filtr

Řešení:

 • Vyměňte vzduchový filtr
 • Vypusťte palivovou nádrž, vyměňte palivový filtr
 • Vyměňte palivový filtr

Netěsný palivový filtr/pouzdro

Support_LV_Technical_img5

Možná příčina:

Nesprávně namontovaný filtr

Řešení:

Zkontrolujte, zda je filtr správně namontován nebo jej vyměňte

Netěsný olejový filtr/pouzdro

Support_LV_Technical_img8

Možná příčina:

 • Nesprávně namontovaný filtr
 • Těsnění olejového filtru

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda je filtr správně namontován nebo jej vyměňte
 • Utáhněte nebo vyměňte olejový filtr

Nízký tlak oleje

Support_LV_Technical_img3

Možná příčina:

Znečištěný olej a filtr

Řešení:

Vyměňte olej a filtr, propláchněte olejové vedení

Vynechávání nebo střílení do motoru

Support_LV_Technical_img6

Možná příčina:

Zanesený palivový filtr

Řešení:

Vyměňte palivový filtr

Rýhy na zadní straně ložisek

Support_LV_Technical_img9

Možná příčina:

Přívodem vzduchu vnikají vnější nečistoty

Řešení:

Vyměňte olejový a vzduchový filtr, propláchněte olejové vedení

Nadměrná spotřeba pohonných hmot

Support_LV_Technical_img15

Možná příčina:

Zanesený vzduchový filtr

Řešení:

Vyměňte vzduchový filtr

Propláchněte olejové vedení, vyměňte olejový filtr

Snížený výkon klimatizace

Support_LV_Technical_img13

Možná příčina:

Kabinový filtr je zanesený nečistotami a prachem a omezuje průchod vzduchu

Řešení:

Vyměňte kabinový filtr

Podráždění (očí a dýchacích cest) a alergické reakce

Support_LV_Technical_img14

Možná příčina:

Do kabiny vozu proniká prach, pyl a další nečistoty, protože kabinový filtr je zanesený

Řešení:

Vyměňte kabinový filtr

Opotřebovaná vačková hřídel

Support_LV_Technical_img11

Možná příčina:

Zbytkové nečistoty v olejovém vedení

Řešení:

Propláchněte olejové vedení a vyměňte olejový filtr i vzduchový filtr

Zamlžení oken a snížená viditelnost

Support_LV_Technical_img12

Možná příčina:

Znečištěný kabinový filtr snižuje výkon klimatizace

Řešení:

Vyměňte kabinový filtr

Ztráta výkonu

Support_LV_Technical_img10

Možná příčina:

 • Zanesený palivový filtr
 • Zanesený vzduchový filtr

Řešení:

 • Vyměňte palivový filtr
 • Vyměňte vzduchový filtr
 • Propláchněte olejové vedení, vyměňte olejový filtr
Zpět na přehled všechny příznaky

 

V následujícím souboru PDF naleznete všechny detektory závad způsobených filtry

 

Zobrazit PDF