Skip Navigation

Select Language

Demontáž a montáž řídicí jednotky žhavicí svíčky

Všichni víme, jak jsou žhavicí svíčky zásadní pro nastartování dieselového vozidla, zvláště během chladných rán. Nezapomínejte však na řídicí jednotku žhavicí svíčky. Proč? Jak budou asi žhavicí svíčky účinné bez funkční řídicí jednotky? Pokud tedy máte podezření, že řídicí jednotka žhavicí svíčky nefunguje podle očekávání, bude vhodné ji vyměnit.

Než se podíváme na demontáž a montáž nové řídicí jednotky žhavicí svíčky, pojďme si osvěžit informace o tom, co řídicí jednotka žhavicí svíčky vlastně dělá. Nese odpovědnost za stanovení potřebného načasování, doby trvání a množství elektrického proudu pro žhavicí svíčky. Tyto informace se odesílají z mikroovladače v řídicí jednotce žhavicí svíčky přes inteligentní vypínač do žhavicích svíček. Když tedy své dieselové vozidlo nastartujete, ovladač žhavicích svíček analyzuje, kolik energie budou svíčky potřebovat, na jak dlouho a kdy, a poté jim potřebnou energii odešle. Elektrický proud zahřeje svíčky až na 1300 ° Celsia, což umožní účinné spalování směsi stlačeného paliva a vzduchu. Pokud vše funguje správně, motor se nastartuje.

V současné době žhavicí svíčky nejsou odpovědné pouze za startování dieselových motorů. Zůstanou aktivní i chvíli po nastartování a vylepšují hladkost chodu a zvuk motoru a výkon při spalování.

Mezi možné příznaky poruchy řídicí jednotky nebo relé žhavicí svíčky patří: žhavicí svíčky nedostávají energii, žhavicí svíčky nezůstávají aktivní nebo relé žhavicích svíček rychle kliká.

 

Postup demontáže a montáž řídicí jednotky žhavicí svíčky 

  1. Zcela vypněte motor a vyjměte klíčky ze zapalování. V některých vozidlech je nutné počkat 10–15 minut s otevřenými dveřmi, aby se elektronický systém zcela vypnul.
  2. Odpojte záporný kabel  od akumulátoru, pokud není v návodu k obsluze opačné doporučení. Někteří výrobci vozidel odpojení akumulátoru nedoporučují.
  3. Vyhledejte řídicí jednotku žhavicích svíček. Vyjměte filtr vzduchu a na přívod umístěte čistou utěrku.
  4. Odpojte konektor a šrouby a poté odpojte kabely vedoucí ke kabeláži žhavicích svíček. Nyní lze řídicí jednotku žhavicích svíček vyjmout.
  5. Pokud vyměňujete pouze relé žhavicích svíček, odpojte zbývající kabely (poté, co si označíte svorky, do kterých patří). Poté nahraďte staré relé novým a pečlivě zkontrolujte správné připojení kabelů.
  6. Pokud vyměňujete celou jednotku, nainstalujte jej v opačném pořadí, než probíhala demontáž staré jednotky.

Užitečné tipy a triky

V případě těchto druhů oprav, kdy si nejste jisti, zda dokážete problém vyřešit výměnou jedné malé součásti nebo zda budete potřebovat vyměnit více součástí, si práci usnadníte, když předem zakoupíte více dílů, než byste podle vás mohli potřebovat. Tímto způsobem zajistíte, že vše potřebné budete mít při ruce a nebudete muset práci zastavit uprostřed z důvodu chybějící součásti. Pokud si necháte doklad a součásti budou v čistém a nepoškozeném balení, je obvykle možné nepotřebné díly později vrátit.

Je také vhodné mít po ruce srozumitelné schéma ovladače a relé žhavicích svíček, do kterého můžete během opravy nahlédnout. Velmi pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny a nejsou zkorodované, neboť nesprávná montáž, případně koroze by mohla řídicí jednotku žhavicích svíček poškodit.

 

Obsah tohoto článku slouží pouze pro zábavu a informační účely a neměl by se používat místo odborné rady od autorizovaného technika nebo mechanika. Pokud máte konkrétní dotazy nebo problémy týkající se některého ze zde uvedených témat, doporučujeme vám konzultovat autorizovaného technika či mechanika. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou tím, že se budete spoléhat na jakýkoliv obsah článku.

Související příběhy
nabíjení...