Skip Navigation

Select Language

Montáž a demontáž brzdových kotoučů

Víte, že 80 % brzdné síly pochází z předních brzd? Z tohoto důvodu se přední brzdy opotřebovávají rychleji než zadní. A jelikož brzdy zajišťují bezpečnost vás i vašich spolucestujících, je zásadní je vyměnit hned, jakmile přestanou správně fungovat. Může se stát, že se brzdové destičky opotřebují na stanovenou minimální úroveň, při každém sešlápnutí brzdového pedálu se ozývá hlasité pískání nebo bouchání, případně se sníží brzdný účinek.

Přestože je výměna brzdových kotoučů poměrně jednoduchá, postup je docela dlouhý a je při něm třeba dbát na to, aby se nic nepokazilo. Jste-li na pochybách, kontaktujte kvalifikovaného mechanika.

Brzdové kotouče se doporučuje měnit vždy v párech (tj. oba přední brzdové kotouče nebo oba zadní), jelikož se tím zamezí nevyváženému brzdění.

Krok 1: Příprava

1. Prohlédněte si stávající brzdové kotouče a zjistěte, co se přesně musí vyměnit – brzdové destičky, třmeny, brzdový kotouč (také známý jako rotor) nebo všechny tyto díly. Je vhodné zakoupit více dílů, než byste podle vás mohli potřebovat, neboť je mnohem snazší shánět díly před zahájením práce. A pokud si navíc uchováte doklad a krabice budou čisté a nepoškozené, můžete nepotřebné díly později vrátit.

2. Shromážděte nářadí, které budete k práci potřebovat. Může sem patřit:

 • Ráčna
 • Ráčnový nástavec
 • Různé nástavce a hroty
 • Otevřené klíče
 • Nástavce Torx, nástrčné nástavce, externí nástavce Torx
 • Klíč na pojistnou matici kola
 • Držák kola
 • Svorka (tvaru C)
 • Spona (tvaru G)
 • Kladivo
 • Klíč
 • Upevňovací spony a nůžky
 • Zvedák hydraulický
 • Podpěrné stolice
 • Páčidlo
 • Drátěný kartáč
 • Rukavice
 • WD-40
 • Mazivo na bázi mědi

Krok 2: Demontujte kola

 1. Přistavte vozidlo v pracovním prostoru a zatáhněte parkovací/nouzovou brzdu nebo za zadní kola vložte dřevěné zarážky (případně za přední kola, pokud pracujete na zadních kolech).
 2. Uvolněte přední matice, zatím je však nevyjímejte.
 3. Zvedněte vozidlo heverem a umístěte podpěry pod vozidlo. Podpěry se musí opírat o silnou část vozidla, například o podvozek nebo rám. Pokud si nejste jisti, kam podpěry umístit, prostudujte si návod k obsluze.
 4. Až zkontrolujete, zda jsou podpěry umístěny správně, sejměte kola. Kola je vhodné umístit pod vozidlo přímo za podpěry, aby v případě sklouznutí vozidla z heveru vozidlo přistálo na kolech a nikoliv na vás.

Krok 3: Výměna kotoučových brzd

 1. Vyšroubujte dva šrouby zajišťující třmen v jeho poloze a třmen vysuňte. Pokud jej nelze vysunout lehce, použijte malé páčidlo. Pomocí upevňovacích spon upevněte třmen na pružině tlumiče, tak aby se nevyvíjel žádný tlak na brzdové hadice a nemohl spadnout.
 2. Vyjměte dva šrouby na zadní straně náboje, které zajišťují unašeč třmenu. Obvykle jsou velmi utažené a je tedy vhodné použít nástavec nebo rázovou pistoli. 
 3. Vyjměte brzdové destičky a zkontrolujte, zda nejsou opotřebené. Na zadní desku nových brzdových destiček aplikujte mazivo proti pískání. Dbejte na to, aby se mazivo nedostalo na brzdové kotouče nebo třecí povlak brzdových destiček.
 4. Zkontrolujte, zda se na brzdovém kotouči nachází polohovací šroub, a pokud ano, odšroubujte jej. Poté vyjměte brzdový kotouč poklepáním kladivem.
 5. Brzdový kotouč zkontrolujte. Upravte povrch s mřížkovým vzorem, pokud je stále v rámci specifikací, případně brzdový kotouč vyměňte, pokud je povrch pro úpravu již příliš tenký. Opravu povrchu obvykle provádí obráběcí dílna nebo prodejna s autodíly.
 6. Pomocí drátěného kartáče očistěte z náboje rez, čímž se zamezí případné budoucí korozi.
 7. Nainstalujte nový (nebo opravený) brzdový kotouč (včetně polohovacího šroubu, pokud se na něm nachází) a zkontrolujte jeho správné usazení.
 8. V případě nutnosti třmeny vyměňte. Všechny odvzdušňovací šrouby nainstalujte do horní polohy, jinak by později nebylo možné brzdy odvzdušnit. Pokud vyměňujete třmeny, je vhodné vyměnit rovněž brzdové hadičky.
 9. Znovu našroubujte šrouby unašeče a utáhněte je pomocí ráčny nebo rázovým utahovákem.
 10. Pomocí svorky ve tvaru C nebo staré brzdové destičky stlačte píst třmenu, až bude vyrovnán s krytem třmenu. Nezapomeňte nasadit víčko nádržky brzdové kapaliny, aby se snížilo riziko zavzdušnění vedení a zamezilo se vniknutí nečistot do vedení. Odstraňte případnou kapalinu, která se mohla dostat z nádrže, neboť brzdová kapalina může poškodit či odstranit lak z automobilu, pokud se neodstraní rychle.  915846854
 11. Do unašeče nainstalujte brzdové destičky a umístěte do něj třmen.
 12. Sejmutím víčka nádrže na brzdovou kapalinu uvolněte tlak, který se nahromadil. Pomocí svorky ve tvaru G zatlačte píst třmenu tak, aby byl zarovnaný se třmenem. Nasaďte a dotáhněte šrouby třmene.
 13. Zkontrolujte, zda se brzdový kotouč bez zatažených brzd může volně pohybovat.
 14. Tyto kroky opakujte u všech brzdových kotoučů, které potřebujete vyměnit. Pamatujte, že je třeba brzdy vyměňovat v párech (přední nebo zadní pár), protože to zajišťuje rovnoměrné brzdění.

Krok 4: Nasaďte kola zpět a vyzkoušejte je

 1. Nasaďte kola zpět a ručně utáhněte matice. Spusťte vozidlo na zem a utáhněte kola pomocí momentového klíče nebo pojistné tyče. Opakujte u všech kol.
 2. Pumpujte brzdovým pedálem, dokud nedosáhnete tlaku. Obvykle je třeba zapumpovat 3krát.
 3. Pokud jste vyměňovali třmeny, zkontrolujte, zda nedochází k únikům z brzdových hadiček.
 4. Proveďte zkušební jízdu. Za zadní a před přední kola vozidla umístěte kousek dál dřevěné zarážky, což umožní krátké pohyby při testovací jízdě dopředu a dozadu.
 5. Proveďte skutečnou zkušební jízdu na silnici. Zrychlete na 95 km/hod a postupně zpomalujte na 65 k/hod. Postup několikrát opakujte. To samé proveďte při maximální rychlosti 80 km/h a minimální rychlosti 50 km/h. Nějakou dobu jezděte jako obvykle a pečlivě naslouchejte, zda se neozývá pískání nebo bouchání. Pokud nic neslyšíte, práce proběhla úspěšně.
 6. Pamatujte, že brzdy se potřebují zajet. Prvních přibližně 200 km tedy brzdový pedál nesešlapujte příliš tvrdě.

Chcete vidět, jak se instaluje brzdový kotouč? Podívejte se na toto užitečné video společnosti Champion.

 

Obsah tohoto článku slouží pouze pro zábavu a informační účely a neměl by se používat místo odborné rady od autorizovaného technika nebo mechanika. Pokud máte konkrétní dotazy nebo problémy týkající se některého ze zde uvedených témat, doporučujeme vám konzultovat autorizovaného technika či mechanika. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou tím, že se budete spoléhat na jakýkoliv obsah článku.


Zjistěte, jak vyměnit brzdový kotouč, např. u vozidla BMW 320 I (E36) 1994.


Související články

Montáž a demontáž brzdových destiček

Další informace