Skip Navigation

Select Language

Montáž a demontáž brzdových destiček

Slyšíte při sešlápnutí brzdového pedálu pískavý zvuk nebo vaše vozidlo táhne k jedné straně? Nebo vaše brzdy nefungují správně? Pokud tomu tak je, s velkou pravděpodobností bude nutné vyměnit brzdové destičky. (Prostudujte si dokument Champion Trouble Tracer, kde najdete úplný přehled potenciálních problémů s brzdovými destičkami)

Brzdy fungují tak, že brzdové destičky tlačí na brzdový kotouč, což způsobuje tření a zpomalení či zastavení vozidla. V průběhu času se třecí materiál brzdové destičky opotřebuje do té míry, že zbude jen podložní deska. Kromě pískavého zvuku se opotřebení projeví i prodloužením brzdné dráhy, což může způsobit ohrožení vašeho života a životů spolucestujících i ostatních účastníků silničního provozu.

Obecně platí, že brzdové destičky vydrží 30 000 až 60 000 km, v závislosti na podmínkách vozovky, kvalitě brzdové destičky a kotouče a vašem jízdním stylu.

Začínáme

Než začnete, je vhodné si připravit nástroje, které pro tuto práci budete potřebovat. Mezi ně budou patřit:

Nářadí:

 • Akumulátorová vrtačka
 • Sada nástavců/klíčů
 • Šroubovák 4 v 1
 • Svorky (tvaru C)
 • Nádoba a hadičky na brzdovou kapalinu
 • Antivibrační spony
 • Modrý a červený prostředek na zajištění závitů
 • Skleněná nádoba
 • Mechanický drát
 • Montážní pasta na bázi niklu
 • Brusné kotouče
 • Hever a podpěry 
 • Klíč na kola
 • Páčidlo

Spotřební materiál

 • Utěrky
 • Drátěný kartáč
 • Čistič brzd ve spreji
 • Návod k obsluze

A nezapomeňte samozřejmě na náhradní brzdové destičky. Na trhu je k dispozici rozsáhlý sortiment brzdových destiček. Kvalita a životnost se obvykle odráží na nákupní ceně.

Užitečné tipy a triky

Práci vám usnadní tyto užitečné tipy a triky:

 • Vždy pracujte jen na jedné straně 
  
Brzdy mohou být složité a obsahují pružiny a spony, které je třeba vrátit na přesně to samé místo. Pokud jednu brzdu necháte nedotčenou, máte při ruce příklad pro případ, že budete chtít něco zkontrolovat.
 • Brzdové destičky vyměňujte vždy v páru 
  
Odborníci doporučují vyměňovat brzdové destičky v párech, což znamená obě přední brzdové destičky nebo obě zadní brzdové destičky. To zajistí rovnoměrné brzdění na obou stranách vozidla.
 • Nástavce ve tvaru šestihranu nebo hvězdice? 
  Šrouby upevňující třmeny mají v některých systémech hlavu ve tvaru šestihranu nebo hvězdy. Než začnete, otočte přední kola na jednu stranu a baterkou zkontrolujte šrouby upevňující třmeny. Zjistíte tak, zda si pro práci potřebujete koupit (nebo půjčit) specifické nástavce.
 • Zamezte únikům brzdové kapaliny 
  
Pokud se brzdová kapalina doplňovala po opotřebení brzdových destiček, je možné, že se v systému bude pro nové a silnější brzdové destičky nacházet příliš velké množství kapaliny, což může způsobit úniky. Brzdovou kapalinu můžete vypustit z nádržky pomocí podtlakového čerpadla nebo pipetou. Případně pod hlavní válec umístěte několik utěrek, které zachytí menší úniky kapaliny.

Demontáž brzdy

 1. Sejměte kola 
  
Na plochém povrchu uvolněte, avšak nevyjímejte matice, a vozidlo zvedněte heverem. Podpěry umístěte pod pevnou část karoserie vozidla. Pokud si nejste jisti, kam podpěry nejlépe umístit, prostudujte si návod k obsluze. Až bude vozidlo bezpečně na podpěrách, vyšroubujte matice a sejměte kolo z vozidla. 
  Z důvodu zajištění bezpečnosti za zadní kola umístěte dřevěné zarážky a sejmutá kola umístěte za podpěry vozidla.
 2. Vyšroubujte a vyjměte třmen 
  
Uvolněte šrouby třmenu a odvzdušňovací šroub. Odvzdušňovací šroub třmenu zlehka vraťte do správné polohy. Vyjměte šrouby třmenu, vysuňte třmen z brzdového kotouče a upevněte třmen pomocí držáku. Dbejte, aby se nadměrně nenamáhaly brzdové hadičky,  jelikož ty se v případě poškození vyměňují mnohem složitěji.
 3. Vyjměte staré brzdové destičky 
  
Nyní můžete staré brzdové destičky zkontrolovat. Vyjměte spony, antivibrační pružiny a dále podložky proti pískání brzd, a poté vyjměte staré brzdové destičky lehkým poklepáním kladivem.
 4. Očistěte brzdy 
  
Vyčištěním brzdového systému se zamezí budoucí korozi a potenciálním problémům, včetně hluku brzd a tvrdého brzdění. Posuvnou oblast třmenu očistěte drátěným kartáčem a čističem brzd ve spreji a zlehka ji namažte mazivem na brzdy, přičemž dávejte pozor, aby se žádné mazivo nedostalo na brzdový kotouč nebo nové brzdové destičky, jelikož by se tím snížila účinnost brzd.
  Šrouby třmenu vyčistěte čističem brzd ve spreji, zkontrolujte, zda nejsou zkorodované, a v případě potřeby je vyměňte. Poté očistěte veškerou rez a nečistoty z náboje kola pomocí mírně abrazivní lešticí podložky. Nakonec pomocí čističe brzd ve spreji odstraňte případnou rez z brzdového kotouče.

Výměna brzdových destiček

 1. Zasuňte písty
  
Po vyjmutí starých brzdových destiček uvidíte brzdový píst. Zatlačte je do třmenu. Pokud má brzda dva písty, bude nutné je stlačit současně.
 2. Sledujte, zda nedochází k úniku brzdové kapaliny
  
Zasunutí pístů může způsobit únik brzdové kapaliny zpět do nádrže hlavního válce. Po dokončení práce na prvním kole nádrž zkontrolujte. Pokud se domníváte, že je příliš plná, část kapaliny odsajte.
 3. Vložte nové brzdové destičky
  
Nové brzdové destičky připevněte přesně stejným způsobem jako staré. To obnáší přesné zarovnání drážek na brzdových destičkách a použití nezbytných pružin a spon. Pokud si nejste jisti, co je potřeba, podívejte se na druhé kolo.

 

Zpětná montáž brzdy

 1. Znovu nasaďte  brzdový třmen  
  
Jakmile budou brzdové destičky na svém místě, otočte třmenem zpět do jeho polohy. Usazení třmenu na nových, silnějších brzdových destičkách může být náročnější úkon. Jakmile bude ve své poloze, našroubujte zpět šrouby a utáhněte je. Pokud máte brzdové čidlo, nyní je znovu připojte.
 2. Postup opakujte u druhého kola
  
Po dokončení práce na prvním kole je třeba začít kolem na druhé straně. Toto kolo doteď sloužilo jako příklad, nejdříve tedy zkontrolujte, zda jste vše provedli správně na prvním kole, a teprve poté začněte s demontáží druhého kola.
 3. Znovu nasaďte kolo  
  
Nasaďte kolo a ručně utáhněte matice. Poté opatrně spouštějte vozidlo, dokud se kolo nezačne dotýkat země. Utáhněte matice kol hvězdicovým postupem a použijte momentový klíč. Specifikace správného krouticího momentu pro vaši značku a model naleznete v návodu k obsluze.
 4. Otestujte brzdy 
 5. Několikrát „zapumpujte“ brzdovým pedálem, čímž se obnoví tlak v brzdách. Jakmile bude cítit tlak, pomalu popojeďte dopředu a jemně vyzkoušejte brzdy. Brzdy zkoušejte při pomalé jízdě dopředu i dozadu a teprve pak se vydejte na cestu. Prvních 20–30 km se vyhněte prudkému brzdění. Pokud uslyšíte pískání nebo skřípání, brzdy znovu zkontrolujte a ujistěte se, zda je všechno na svém místě.

 6. Nechte brzdy zajet
 7. Pamatujte, že brzdy se potřebují zajet. Prvních přibližně 200 km tedy brzdový pedál nesešlapujte příliš tvrdě.

Chcete vidět, jak se instaluje brzdová destička? Podívejte se na toto užitečné video společnosti Champion.

 

 

Obsah tohoto článku slouží pouze pro zábavu a informační účely a neměl by se používat místo odborné rady od autorizovaného technika nebo mechanika. Pokud máte konkrétní dotazy nebo problémy týkající se některého ze zde uvedených témat, doporučujeme vám kontaktovat autorizovaného technika či mechanika. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou tím, že se budete spoléhat na jakýkoliv obsah článku.

Odborný mechanik John ze společnosti Champion vám ukáže, jak vyměnit brzdovou destičku ve vozidle, jako např. BMW 320 I (E36) 1994.


Související články

Montáž a demontáž brzdových kotoučů

Další informace