Skip Navigation

Select Language

Montáž a demontáž žhavicích svíček

Návod pro výměnu standardních žhavicích svíček a žhavicích svíček s tlakovým snímačem

Automobily se v posledních letech staly podstatně složitější, avšak výměnu žhavicích svíček ve většině případů stále zvládnete sami. 

Než se však pustíte do práce, přesvědčte se, že máte ruční momentový klíč a žhavicí svíčky vhodné pro vaše vozidlo. Nabídka pokročilých žhavicích svíček se snímačem tlaku i standardních žhavicích svíček Champion® v různém provedení pokrývá potřeby širokého spektra značek a modelů.

Vzhledem k odlišné konstrukci našich žhavicích svíček jejich montáž vyžaduje odlišné postupy. Návody k těmto montážním postupům naleznete níže.

  • 1. sekce je věnována všem typům standardních žhavicích svíček. Jsou to typy Standard, Ceramic a Instant Start System.
  • V 2. sekci je uveden montážní postup pro výměnu žhavicích svíček s integrovaným snímačem tlaku.

Nyní už víte, kam zamířit.

Ale ještě než začnete, zapamatujte si důležitou informaci: Při výměně žhavicích svíček vždy dodržujte utahovací momenty!

Sekce 1: Pokyny pro standardní žhavicí svíčky (Standard, Ceramic a Instant Start System)

Demontáž starých žhavicích svíček

Kapota je otevřená a dokonce už máte i volnou cestu ke žhavicí svíčce. Nyní přijde na řadu momentový klíč. Svíčku vyšroubujte dle následujícího podrobného postupu.

Nejprve: Žhavicí svíčku demontujte výhradně pomocí ručního momentového klíče.

Co mám dělat, když dosáhnu stanoveného utahovacího momentu?

Za žádných okolností nesmíte pokračovat v otáčení – žhavicí svíčka by se jinak mohla ulomit. Místo toho postupujte podle následujících 3 bodů: „Lehce uvolnit – Ohřát – Vyšroubovat“: 

1. Lehce uvolněte: Na závit žhavicí svíčky naneste dostatečné množství syntetického oleje a nechte jej působit, pokud možno přes noc nebo i déle.  

2. Ohřejte: Spusťte motor, aby se ohřál, nebo použijte samostatný kabel pro přívod proudu do funkčních žhavicích svíček na dobu 4–5 minut (to je možné pouze u žhavicích svíček s provozním napětím 11–12 V) – žhavicí svíčka se ohřeje a vlivem tepla se uvolní. 

3. Vyšroubujte: Poté žhavicí svíčku zkuste znovu vyšroubovat uvolněním z hlavy válce vhodným nástrojem. (Nepřekračujte maximální uvolňovací moment viz tabulka výše. Před dosažením utahovacího momentu vždy přestaňte otáčet a v případě potřeby ohřev opakujte.) 

Po vyjmutí starých žhavicích svíček vždy vhodnými nástroji vyčistěte závit, kuželové sedlo a kanál žhavicí svíčky v hlavě válce.

Montáž nových žhavicích svíček 

Utahovací moment 

Při šroubování nových žhavicích svíček se musí dodržet utahovací moment předepsaný výrobcem vozidla.

Poznámka:
U žhavicích svíček s připojením na závit se musí dodržovat také utahovací moment spojovací matice. Předepsané utahovací momenty naleznete na obalu žhavicí svíčky Champion® Glow Plug.

Zejména po připečení (přiškvaření) žhavicí tyčinky k hlavě válce je otvor této hlavy často znečištěn zbytky ze spalování nebo nečistotami. Toto přiškvaření lze snadno a bezpečně odstranit z hlavy válců s 10mm výstružníkem.  

 

Sekce 2: Pokyny pro žhavicí svíčky se snímačem tlaku

Demontáž starých žhavicích svíček se snímačem tlaku

Při výměně svíček dbejte zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k poškození vysoce citlivého snímače a byla zachována bezchybná funkce: 

Pozor:
Integrovaný snímač tlaku může poškodit pád z pouhých 2 cm.

Chcete-li se vyhnout riziku poškození svíčky, konektor vytahujte výhradně ručně.

Montáž a demontáž provádějte pouze vhodným speciálním nástrojem. Nástroj zatlačte na žhavicí svíčku se snímačem tlaku tak, aby šestihranná hlava svíčky byla zcela zakryta. Dbejte na správný utahovací moment.

Ochranný kryt sejměte teprve po našroubování žhavicí svíčky. 

Správný postup demontáže: 

1. Sejměte kryt motoru a další komponenty, které brání přístupu ke žhavicím svíčkám.

2. Rukou odpojte elektrické konektory všech žhavicích svíček. Důležité: Konektory odpojujte vždy pouze rukou. Nikdy nepoužívejte kleště ani jiné nástroje.

3. Vyčistěte prostor kolem žhavicí svíčky, aby do spalovacích prostor nevnikly nečistoty.

4. Pokud byl otevřen palivový systém, dejte pozor, aby se neznečistily konektory kabelů. Pokud možno je zakryjte zátkou.

5. K uvolňování žhavicích svíček se snímačem tlaku vždy používejte vhodný nástrčný hrot – zabráníte tím poškození konektoru.

6. Důležité: Nástroj nasuňte tak, aby šestihranná hlava svíčky byla zcela zakryta. Používejte momentový klíč a nepřekračujte maximální uvolňovací moment.

7. Vyjměte žhavicí svíčku.

 

Další tipy pro šetrnou montáž svíčky

 

8. Než našroubujete novou žhavicí svíčku, namažte její závit stejně jako závit v hlavě motoru. Zabráníte tak jejímu připečení a usnadníte si příští servis.

9. Nejprve vyčistěte závit a kanál žhavicí svíčky v hlavě válce a odstraňte mastnotu a usazeniny.  Poté rukou našroubujte svíčku. Důležité: Dbejte na to, aby se do spalovací komory nedostala žádná nečistota.                                                                                                                                                        

10. Svíčku utáhněte vhodným nástrčným momentovým klíčem (dodržujte předepsaný moment). Důležité: Nástroj zatlačte na žhavicí svíčku se snímačem tlaku tak, aby šestihranná hlava svíčky byla zcela zakryta. Nyní (a ne dříve!) sejměte ze svíčky ochranný kryt. Jinak by mohlo dojít k poškození konektorů.

11. Konektor kabelu přitlačte na svíčku tak, aby se ozvalo cvaknutí.

12. Nasaďte zpět kryt motoru a všechny další demontované díly.

13. Nakonec zkontrolujte paměť řídicí jednotky motoru a pokud se objeví chybové hlášení, odstraňte jej.

 

Obsah tohoto textu má pouze informativní charakter a neměl by nahradit odborné rady autorizovaného automechanika. Máte-li konkrétní dotazy nebo pokud některému z uvedených pokynů nerozumíte, poraďte se s autorizovaným mechanikem.

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA

nabíjení...