Skip Navigation

Select Language

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ZAPALOVACÍCH SVÍČEK

Nevíte jistě, zda nepotřebujete vyměnit jednu či několik zapalovacích svíček? Nedaří se vám rychle a spolehlivě nastartovat motor? Pak je tato sekce rozhodně pro vás.

Sekce 1: Máte potíže se startováním? Zjistěte, co je špatně

Trvá vám startování motoru příliš dlouho? Vychází zpod kapoty zapáchající kouř? Bohužel existuje celá řada příčin, které mohou toto chování způsobit. Nahlédněte proto do následující tabulky a zkuste problém co nejlépe vyřešit. 

Ať vám to zapaluje – Jak vyměnit zapalovací svíčky

Není žádným tajemstvím, že automobily se v posledních letech staly podstatně složitějšími. Počítače dnes přebírají řadu řídicích funkcí, jako například u systému ABS nebo tempomatu, a můžete mít pocit, že jen k samotnému otevření kapoty budete potřebovat odborné vzdělání. 

Přesto však existují servisní úkony, o které výrobci automobilů domácí mechaniky nepřipravili. Jedním z nich je výměna zapalovacích svíček, kterou lze často zvládnout s vybavením domácí autodílny. Mějte však na paměti, že budete potřebovat vhodné nástroje dle doporučení výrobce (žhavicí svíčky demontujte výhradně pomocí ručního momentového klíče). Více zjistíte v následujícím postupu. 

Než se pustíte do práce, přesvědčte se, že máte zapalovací svíčky vhodné pro vaše vozidlo. Nabídka Champion® pokrývá různé technologie od vysoce odolných iridiových zapalovacích svíček až po měděné.

Pro každou aplikaci existuje svíčka Champion®

Zapalovací svíčky Champion® Iridium poskytují maximální životnost, nejdelší ze všech typů.  

Zapalovací svíčky Champion®Double Platinum mají platinovou středovou i zemnicí elektrodu. 

Zapalovací svíčky Champion®Platinum jsou vynikající volbou, pokud chcete svůj vůz vybavit lepšími svíčkami, než jsou standardně montované z mědi a niklu. 

Zapalovací svíčky Champion®Copper nabízejí spolehlivou účinnost a dlouhou životnost. 

Jakmile vyberete správné svíčky, je čas zašpinit si ruce!

Demontáž starých zapalovacích svíček

Podrobný návod

Krok 1 

Najděte zapalovací svíčky (u některých motorů jsou skryty pod horním sacím potrubím, cívkou zapalování nebo krytem cívky zapalování), uchopte fajfku kabelu připojeného ke svíčce nebo k cívce zapalování. Odpojte kabel od svíčky nebo odpojte konektor cívky. Nikdy netahejte za samotný kabel. Mohli byste jej poškodit, případně poškodit konektor. Potřebujete-li demontovat cívku zapalování, použijte k tomu určené nářadí.

Krok 2

Máte-li odpojený kabel či cívku, vyšroubujte svíčku momentovým klíčem se svíčkovým nástavcem. Nasaďte nástavec na svíčku a začnete otáčet proti směru hodinových ručiček. Zapalovací svíčka by měla jít vyšroubovat snadno.  Pokud se vám nedaří uvolnit příliš utaženou svíčku, nezkoušejte to silou, abyste ji neulomili.  Před dalším uvolňováním závit zkuste promazat penetračním olejem. 

Krok 3

Prohlédněte si starou svíčku, měla by být na konci mírně znečištěná. Pokud je mastná nebo bílá, může to značit jiné problémy, které byste měli zkonzultovat s profesionálních automechanikem. Starou svíčku odložte stranou.  

Krok 4

Zkontrolujte závit v bloku motoru. Pokud je znečištěný, vyčistěte jej čističem závitů. 

Montáž nových zapalovacích svíček 

Podrobný návod

Krok 1 

Je-li třeba, před montáží nové svíčky nastavte vzdálenost mezi elektrodami. Dříve k přesnému nastavení mezery zapalovacích svíček bylo nezbytné použít speciální nástroj. Zapalovací svíčky Champion® dnes mají tuto mezeru nastavenou správně a ve většině případů tento krok odpadá. Přesto byste měli zkontrolovat, zda je mezera správně široká. Správnou vzdálenost mezi elektrodami naleznete v uživatelské příručce. Poté ji nastavte pomocí spárové měrky. 

Krok 2

Novou zapalovací svíčku nasaďte rukou do závitu a nejméně dvakrát otočte po směru hodinových ručiček. Jemně našroubovanou svíčku dotáhněte po směru hodinových ručiček momentovým klíčem s prodloužením a svíčkovým nástavcem. Podložka svíčky musí přiléhat k povrchu motoru.  

Buďte mimořádně opatrní na přílišné utažení – mohli byste strhnout závit hlavy motoru, což představuje nákladnou opravu. Vždy používejte momentový klíč nastavený na stanovenou hodnotu (návod k opravám OE). 

Krok 3

Nasaďte zpět fajfku svíčky nebo zapalovací cívku s konektorem. Je důležité, aby se ozvalo cvaknutí, jak plastová fajfka zapadne na místo. Abyste si usnadnili příští demontáž svíčky, vnitřní stranu fajfky ošetřete dielektrickou pastou. 

Krok 4

Stejným postupem vyměňte ostatní svíčky. A to je celé. Novými zapalovacími svíčkami jste svému vozu vdechli nový život. Pokud v jakékoliv fázi procesu narazíte na problém nebo něčemu nerozumíte, poraďte se se svým mechanikem. 

Obsah tohoto textu má pouze informativní charakter a neměl by nahradit odborné rady autorizovaného automechanika. Máte-li konkrétní dotazy nebo pokud některému z uvedených pokynů nerozumíte, poraďte se s autorizovaným mechanikem.

POZOR

  • S výměnou zapalovací svíčky počkejte, až vychladne motor. Zapalovací svíčky se zahřívají na velmi vysokou teplotu – s demontáží začněte, až bude motor na dotyk chladný. Motor může chladnout až několik hodin. 
  • Umístění zapalovacích svíček v motoru naleznete v uživatelské příručce svého vozu. 
  • Ujistěte se, že máte zapalovací svíčky Champion®, které jsou vhodné pro váš vůz. Správné číslo dílu naleznete v uživatelské příručce nebo v referenčním katalogu u prodejce autodílů. 
  • Svíčky vyměňujte jednu po druhé – pořadí zapalování je velmi důležité a pokud byste zaměnili jejich kabely, mohlo by dojít k poškození motoru.  Chcete-li odpojit všechny kabely najednou, označte si předem jejich pořadí lepicí páskou a fixem. 
  • Než začnete svíčky uvolňovat, vyčistěte jejich bezprostřední okolí stlačeným vzduchem. Zabráníte tak proniknutí prachu do prostoru válců. Prach může způsobit jejich závažné poškození. 

DOBA MONTÁŽE

  • 60 minut u čtyřválcového motoru. Tato doba však závisí na tom, jak obtížný je přístup k zapalovacím svíčkám vašeho vozu.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

  • Momentový klíč
  • Nástavec momentového klíče
  • Svíčkový nástavec
nabíjení...

Související díly

Champion® nabízí širokou řadu produktů pro všechny vaše automobilové potřeby.
Podívejte se na ně!