Skip Navigation

Select Language

ZAPALOVACÍ SVÍČKY

fuel-additives


Přísady do paliva

worn-out

Opotřebovaná zapalovací svíčka

ash-deposits


Usazeniny popela

pre-ignition

Samozápaly

corona-discharge-stain

Skvrna od korónového výboje

overheating

Přehřívání

oil-fouling


Zanášení olejem

carbon-fouling

Zanášení karbonem za studena

flash-over

Přeskakování jiskry mimo kontakty zapalovací svíčky

detonation


Detonace

tightening


Utahování zapalovacích svíček

normal-wear

Běžné opotřebení/provoz zapalovací svíčky

nabíjení...
{{ part['jcr:title'] }}