Skip Navigation

Select Language

brzdové destičky

Nerovnoměrné opotřebení – škrábance na kotouči

unequal-wear-disc-scoring
 • Příznaky: Nerovnoměrné opotřebení na destičce.
 • Příčina: Nedokonalý kontakt brzdových destiček s kotoučem, poškrábání kotouče z důvodu prachu nebo nadměrného opotřebení. Může být způsobeno také namontováním nových destiček na opotřebený kotouč.
 • Následek: Snížení brzdného účinku.
 • Řešení: Vyměňte jak brzdové destičky, tak brzdové kotouče.

Nerovnoměrné opotřebení – hrana po opotřebení

pads-unequal-wear-lip
 • Příznaky: Nerovnoměrné opotřebení povrchu destičky.
 • Příčina: Nepravidelně opotřebený brzdový kotouč, neboli „hrana po opotřebení“ na kotouči, způsobí vzor (obrazec) opotřebení brzdových destiček.
 • Následek: Předčasné opotřebení destiček.
 • Řešení: Vyměňte brzdové kotouče a destičky.

Nesprávná montáž brzdových destiček

pad-fitting-incorrect
 • Příznaky: Brzdové destičky jsou poškozené.
 • Příčina: Tyto „jednostranné“ destičky nejsou v rámci sady vzájemně shodné. Nesprávná montáž bude mít za následek poškození destiček.
 • Následek: Destičky jsou poškozené, nižší brzdný účinek.
 • Řešení: Podle pokynů
 • výrobce vyměňte sadu brzdových destiček.

Poškozená opěrná destička

pads-damaged-backplate
 • Příznaky: Poškození opěrné destičky.
 • Příčina: Nesprávné nasazení nebo použití nadměrné síly během montáže.
 • Následek: Nižší účinnost brzd, nepravidelné opotřebení destiček a hlučnost při brzdění.
 • Řešení: Vyměňte sadu brzdových destiček.

Destičky opotřebované do klínu

tapered-pads
 • Příznaky: Nerovnoměrné opotřebení nebo destičky opotřebované do klínu.
 • Příčina: Deformovaný třmen a váznutí kluzných ploch třmenu, nadměrná vůle třmenu.
 • Následek: Předčasné opotřebení destiček a hlučnost při brzdění. Nerovnoměrný brzdný tlak.
 • Řešení: Vyměňte sadu destiček, proveďte údržbu a servis třmenu. Poznámka: u některých vozidel se používají destičky, které jsou zúžené úmyslně.

Nerovnoměrné opotřebení v rámci sady

pads-unequal-wear-within-a-set
 • Příznaky: Nadměrné opotřebení jedné nebo více brzdových destiček v rámci sady jedné nápravy.
 • Příčina: Nesprávná funkce nebo váznutí vodících čepů nebo pístu třmenu.
 • Následek: Vozidlo při brzdění táhne na jednu stranu. Nerovnoměrné a příliš rychlé opotřebení destiček.
 • Řešení: Proveďte údržbu všech kluzných ploch třmenu a pístu, vyměňte sadu destiček nebo zkontrolujte kotouče a v případě potřeby je vyměňte.

 

Znečištěná destička

pads-contaminated-pad
 • Příznaky: Třecí materiál je znečištěn olejem, mazacím tukem nebo brzdovou kapalinou.
 • Příčina: Rozlití kapalin při údržbě nebo únik ze třmenu.
 • Následek: Vůz při brzdění táhne k jedné straně se současným snížením brzdného účinku.
 • Řešení: Zjistěte a odstraňte příčinu znečištění. Vyměňte kompletní sadu brzdových destiček.

Sklovitý povrch

pads-glazing
 • Příznaky: Třecí materiál brzdových destiček je sklovitý.
 • Příčina: Opakující se krátkodobé působení vysoké teploty. Příliš tvrdé brzdění v průběhu usazování brzd.
 • Následek: Dočasné snížení brzdného účinku. 
 • Řešení: Je-li patrný mírně sklovitý povrch, žádné zásahy nejsou zapotřebí. Pokud je vidět výrazně sklovitý povrch, vyměňte sadu brzdových destiček a zkontrolujte stav kotouče.

 

Destičky jsou opotřebené

worn-out-pads
 • Příznaky: Třecí materiál je zcela opotřebený. 
 • Příčina: Nebyly prováděny pravidelné kontroly opotřebení destiček nebo řádná údržba brzd.
 • Následek: Vůz při brzdění táhne k jedné straně, poškození kotouče a hlučnost brzd.
 • Řešení: Zkontrolujte poškození kotouče. V případě poškození vyměňte sadu destiček i s kotoučem.

Popraskané destičky

cracked-pads
 • Příznaky: Drobné trhliny uprostřed destiček.
 • Příčina: Trhliny signalizují drhnutí třmenu. Píst tlakem ohýbá opěrnou destičku a způsobuje tak trhliny v třecím materiálu.
 • Následek: Hlučnost při brzdění, nepravidelné opotřebení destiček, vůz při brzdění táhne na jednu stranu a přehřívání brzd na jedné straně vozu.
 • Řešení: Proveďte údržbu nebo opravu třmenu a vyměňte kompletní sadu brzdových destiček.

Drolení hran

pads-side-crumbling
 • Příznaky: Vzor nerovnoměrného opotřebení na destičce.
 • Příčina: Brzdová destička zadrhává ve třmenu. To způsobuje, že brzdová destička zůstává v kontaktu s kotoučem, což způsobuje její nadměrné ohřívání.
 • Následek: Povrch destiček může získat sklovitý vzhled, což snižuje brzdný účinek. 
 • Řešení: Zjistěte příčinu váznutí třmenu. Proveďte opravu třmenu nebo vyměňte kompletní sadu brzdových destiček.

Denaturování

pads-denaturing
 • Příznaky: Část třecího materiálu je zuhelnatělá nebo spálená (s bílými okraji).
 • Příčina: Dlouhodobé přehřátí destiček z důvodu intenzivního brzdění nebo drhnutí brzdové destičky o kotouč. 
 • Následek: Nižší brzdný účinek, nadměrné rozrušení materiálu a abnormální opotřebení. Materiál se stává křehkým, objevují se praskliny.
 • Řešení: Zjistěte příčinu přehřívání brzdových destiček. Je poškození rozsáhlé? Vyměňte sadu brzdových destiček.

Rez na brzdových destičkách

rust-on-pads
 • Příznaky: Koroze mezi třecím materiálem a opěrnou destičkou.
 • Příčina: Brzdová destička drhnutím v držáku třmenu při brzdění způsobuje průhyb opěrné destičky a vznik trhlin v třecím materiálu. Koroze účinek zhoršuje a odděluje třecí materiál od opěrné destičky.
 • Příznaky: Hlučnost a pocit „měkkého“ pedálu, po úplném oddělení materiálu selhání brzd.
 • Řešení: Vyměňte sadu brzdových destiček. Proveďte vyčistění a údržbu třmenu tak, aby při montáži destičky hladce zapadaly do třmene.

Nános kovu

pads-metal-pick-up
 • Příznaky: Kovové částice zachycené na povrchu třecí plochy. 
 • Příčina: Při běžném brzdění se z povrchu kotouče odlamují malé částice kovu. Ty jsou obvykle v důsledku intenzivního tepla spáleny na prach. V podmínkách nadměrné vlhkosti však dochází k jejich kalení, rychlému ochlazení na pevný materiál a  přilnutí na povrch brzdových destiček.
 • Příznaky: Na brzdný účinek to zpravidla nemá negativní dopad, v extrémních případech to však může způsobit poškození kotoučů nebo skřípění brzd.
 • Řešení: Ve výjimečných případech vyměňte kotouče a destičky.

Nerovnoměrné opotřebení – škrábance na kotouči

unequal-wear-disc-scoring
 • Příznaky: Nerovnoměrné opotřebení na destičce.
 • Příčina: Nedokonalý kontakt brzdových destiček s kotoučem, poškrábání kotouče z důvodu prachu nebo nadměrného opotřebení. Může být způsobeno také namontováním nových destiček na opotřebený kotouč.
 • Následek: Snížení brzdného účinku.
 • Řešení: Vyměňte jak brzdové destičky, tak brzdové kotouče.

Nerovnoměrné opotřebení – hrana po opotřebení

pads-unequal-wear-lip
 • Příznaky: Nerovnoměrné opotřebení povrchu destičky.
 • Příčina: Nepravidelně opotřebený brzdový kotouč, neboli „hrana po opotřebení“ na kotouči, způsobí vzor (obrazec) opotřebení brzdových destiček.
 • Následek: Předčasné opotřebení destiček.
 • Řešení: Vyměňte brzdové kotouče a destičky.

Nesprávná montáž brzdových destiček

pad-fitting-incorrect
 • Příznaky: Brzdové destičky jsou poškozené.
 • Příčina: Tyto „jednostranné“ destičky nejsou v rámci sady vzájemně shodné. Nesprávná montáž bude mít za následek poškození destiček.
 • Následek: Destičky jsou poškozené, nižší brzdný účinek.
 • Řešení: Podle pokynů
 • výrobce vyměňte sadu brzdových destiček.

Poškozená opěrná destička

pads-damaged-backplate
 • Příznaky: Poškození opěrné destičky.
 • Příčina: Nesprávné nasazení nebo použití nadměrné síly během montáže.
 • Následek: Nižší účinnost brzd, nepravidelné opotřebení destiček a hlučnost při brzdění.
 • Řešení: Vyměňte sadu brzdových destiček.

Destičky opotřebované do klínu

tapered-pads
 • Příznaky: Nerovnoměrné opotřebení nebo destičky opotřebované do klínu.
 • Příčina: Deformovaný třmen a váznutí kluzných ploch třmenu, nadměrná vůle třmenu.
 • Následek: Předčasné opotřebení destiček a hlučnost při brzdění. Nerovnoměrný brzdný tlak.
 • Řešení: Vyměňte sadu destiček, proveďte údržbu a servis třmenu. Poznámka: u některých vozidel se používají destičky, které jsou zúžené úmyslně.

Nerovnoměrné opotřebení v rámci sady

pads-unequal-wear-within-a-set
 • Příznaky: Nadměrné opotřebení jedné nebo více brzdových destiček v rámci sady jedné nápravy.
 • Příčina: Nesprávná funkce nebo váznutí vodících čepů nebo pístu třmenu.
 • Následek: Vozidlo při brzdění táhne na jednu stranu. Nerovnoměrné a příliš rychlé opotřebení destiček.
 • Řešení: Proveďte údržbu všech kluzných ploch třmenu a pístu, vyměňte sadu destiček nebo zkontrolujte kotouče a v případě potřeby je vyměňte.

 

Znečištěná destička

pads-contaminated-pad
 • Příznaky: Třecí materiál je znečištěn olejem, mazacím tukem nebo brzdovou kapalinou.
 • Příčina: Rozlití kapalin při údržbě nebo únik ze třmenu.
 • Následek: Vůz při brzdění táhne k jedné straně se současným snížením brzdného účinku.
 • Řešení: Zjistěte a odstraňte příčinu znečištění. Vyměňte kompletní sadu brzdových destiček.

Sklovitý povrch

pads-glazing
 • Příznaky: Třecí materiál brzdových destiček je sklovitý.
 • Příčina: Opakující se krátkodobé působení vysoké teploty. Příliš tvrdé brzdění v průběhu usazování brzd.
 • Následek: Dočasné snížení brzdného účinku. 
 • Řešení: Je-li patrný mírně sklovitý povrch, žádné zásahy nejsou zapotřebí. Pokud je vidět výrazně sklovitý povrch, vyměňte sadu brzdových destiček a zkontrolujte stav kotouče.

 

Destičky jsou opotřebené

worn-out-pads
 • Příznaky: Třecí materiál je zcela opotřebený. 
 • Příčina: Nebyly prováděny pravidelné kontroly opotřebení destiček nebo řádná údržba brzd.
 • Následek: Vůz při brzdění táhne k jedné straně, poškození kotouče a hlučnost brzd.
 • Řešení: Zkontrolujte poškození kotouče. V případě poškození vyměňte sadu destiček i s kotoučem.

Popraskané destičky

cracked-pads
 • Příznaky: Drobné trhliny uprostřed destiček.
 • Příčina: Trhliny signalizují drhnutí třmenu. Píst tlakem ohýbá opěrnou destičku a způsobuje tak trhliny v třecím materiálu.
 • Následek: Hlučnost při brzdění, nepravidelné opotřebení destiček, vůz při brzdění táhne na jednu stranu a přehřívání brzd na jedné straně vozu.
 • Řešení: Proveďte údržbu nebo opravu třmenu a vyměňte kompletní sadu brzdových destiček.

Drolení hran

pads-side-crumbling
 • Příznaky: Vzor nerovnoměrného opotřebení na destičce.
 • Příčina: Brzdová destička zadrhává ve třmenu. To způsobuje, že brzdová destička zůstává v kontaktu s kotoučem, což způsobuje její nadměrné ohřívání.
 • Následek: Povrch destiček může získat sklovitý vzhled, což snižuje brzdný účinek. 
 • Řešení: Zjistěte příčinu váznutí třmenu. Proveďte opravu třmenu nebo vyměňte kompletní sadu brzdových destiček.

Denaturování

pads-denaturing
 • Příznaky: Část třecího materiálu je zuhelnatělá nebo spálená (s bílými okraji).
 • Příčina: Dlouhodobé přehřátí destiček z důvodu intenzivního brzdění nebo drhnutí brzdové destičky o kotouč. 
 • Následek: Nižší brzdný účinek, nadměrné rozrušení materiálu a abnormální opotřebení. Materiál se stává křehkým, objevují se praskliny.
 • Řešení: Zjistěte příčinu přehřívání brzdových destiček. Je poškození rozsáhlé? Vyměňte sadu brzdových destiček.

Rez na brzdových destičkách

rust-on-pads
 • Příznaky: Koroze mezi třecím materiálem a opěrnou destičkou.
 • Příčina: Brzdová destička drhnutím v držáku třmenu při brzdění způsobuje průhyb opěrné destičky a vznik trhlin v třecím materiálu. Koroze účinek zhoršuje a odděluje třecí materiál od opěrné destičky.
 • Příznaky: Hlučnost a pocit „měkkého“ pedálu, po úplném oddělení materiálu selhání brzd.
 • Řešení: Vyměňte sadu brzdových destiček. Proveďte vyčistění a údržbu třmenu tak, aby při montáži destičky hladce zapadaly do třmene.

Nános kovu

pads-metal-pick-up
 • Příznaky: Kovové částice zachycené na povrchu třecí plochy. 
 • Příčina: Při běžném brzdění se z povrchu kotouče odlamují malé částice kovu. Ty jsou obvykle v důsledku intenzivního tepla spáleny na prach. V podmínkách nadměrné vlhkosti však dochází k jejich kalení, rychlému ochlazení na pevný materiál a  přilnutí na povrch brzdových destiček.
 • Příznaky: Na brzdný účinek to zpravidla nemá negativní dopad, v extrémních případech to však může způsobit poškození kotoučů nebo skřípění brzd.
 • Řešení: Ve výjimečných případech vyměňte kotouče a destičky.
Zpět na přehled všechny příznaky

 

V následujícím souboru PDF naleznete všechny detektory závad brzdových destiček

 

Stáhnout PDF