Skip Navigation

Kies taal

INZICHT IN DE MYSTERIES VAN REMTRILLING

De ervaring die bekend staat als ‘remtrilling’ is de trilling die wordt gevoeld via het stuur en veersysteem wanneer wordt geremd bij bepaalde snelheden en drukwaarden. Het varieert van een nauwelijks merkbare trilling tot een heftige trilling via het stuur of de remmen.

                            

Oorzaken en oplossingen voor remtrilling

Oorzaak A: Uitloop van naaf en/of schijf

 
 

Trilling kan worden veroorzaakt door een onjuist gemonteerde schijf die de uitlijning met de naaf of remklauw kwijt raakt. Zo controleert u of er hier sprake is van uitloop:


 

 • Zoek naar roest of vuil op het oppervlak van de wielnaaf, wat kan zorgen voor een slecht contact en kan leiden tot trillingen.
  DE OPLOSSING: Demonteer de schijf en reinig beide oppervlakken voor het verwijderen van roest en andere vervuilende stoffen.
 • Kijk naar teveel aangedraaide positioneringsschroeven, die kunnen leiden tot vervorming van het contactoppervlak van de naaf en daarmee tot trillingen bij remmen.
  DE OPLOSSING: Vervang de schijven en zorg ervoor dat het aandraaimoment niet te groot is.
 • Kijk naar vervorming van de naaf zelf, aangezien het mogelijk is dat naven kromtrekken. Een schijf met bouten bevestigen op een kromgetrokken naaf zal leiden tot remtrilling bij het remmen.
  DE OPLOSSING: Wanneer u de schijven hebt gemonteerd, controleert u op uitloop van de schijf met gebruik van een meetklok. Als de uitloop buiten de tolerantie ligt, plaatst u de schijf terug in een andere positie totdat de uitloop binnen de tolerantie ligt. Als het onmogelijk is dan is onderhoud van de naaf vereist.
 • Kijk of er sprake is van slecht gemonteerde lichtmetalen wielen. Een veelvoorkomende oorzaak van uitloop van de schijf de laatste jaren is de onjuiste montage van universele lichtmetalen wielen geweest. Installateurs gebruiken soms locatie-afstandsstukken op de wielaansluitingen, en deze kunnen kwijt geraakt of beschadigd worden.
  DE OPLOSSING: Plaats de uitloopmeter op de achterkant van de schijf bij het monteren van het wiel, en meet de uitloop. De meter laat alleen de uitloop zien wanneer het wiel is gemonteerd en vastgemaakt, en het zou nodig kunnen zijn om het wiel te verwisselen.  

Oorzaak B: Ernstige oververhitting en vervorming van de schijf

Grote temperatuurstijgingen kunnen leiden tot vervorming van het schijfmetaal in verschillende gebieden. Deze ‘hotspots’ veroorzaken een onderbroken contact tussen het blok en de schijf wat leidt tot remtrilling. Zo controleert u of dit het geval is:

 • Zoek naar enige tekenen van misbruik van de rem, wat een veelvoorkomende reden is voor oververhitting. Schijven zijn ontworpen om snel te koelen tussen remacties, maar bij snel achter elkaar remmen (bijv. bij rijden in de bergen), krijgen de schijven geen kans om af te koelen. U zoekt naar blauwe plekken op het schijfoppervlak, wat een goede indicatie is van oververhitting.
  DE OPLOSSING: Schijven met blauwe/donkerdere plekken kunnen zich niet herstellen en moeten altijd worden vervangen, samen met de remblokken.
 • Zoek naar remblokken van slechte kwaliteit, die gemakkelijk oververhit kunnen raken. Overmatige hitte van remblokken van slechte kwaliteit tijdens zwaar remmen kan leiden tot oververhitting en het kromtrekken van schijven.
  DE OPLOSSING: Kijk opnieuw naar blauwe plekken op het schijfoppervlak. Informeer de bestuurder over de risico’s van blokken van slechte kwaliteit en vervang blokken en schijven altijd als u blauwe/donkere plekken ziet.

Oorzaak C: Variatie in schijfdikte (DTV)

Ongelijke dikte en vervorming van de remschijf wordt ook wel ‘DTV’ genoemd. Voor effectief remmen moet de remschijf een uniforme dikte hebben. In geval van een ongelijkmatig frictie-oppervlak, raakt het remblok het contact met de schijf/schijven kwijt en krijgt dit weer bij het ronddraaien. Dat is wat remtrilling veroorzaakt. Zo controleert u of dit het geval is:

 • Vraag de bestuurder of de remmen goed zijn ingeremd. Door het volgen van de juiste inremprocedure en door alleen een gematigde druk toe te passen tijdens de eerste paar keer remmen, wordt een gelijkmatige laag van frictiemateriaal overgebracht van de blokken naar de schijf. Het op deze manier ‘bijpassen’ van de oppervlakken verbetert de veiligheid en helpt bij het vermijden van remtrilling.
  DE OPLOSSING: Voorkomen is beter dan genezen. Bij elke keer dat u nieuwe remmen monteert, spreekt u met de bestuurder over inremmen. Het wordt aanbevolen om hard remmen te vermijden gedurende de eerste 200 km. Wanneer slecht inremmen heeft geleid tot DTV, kunt u proberen om opnieuw in te remmen (met gelijkmatig, gematigd remmen). Als de oppervlakken hierdoor niet opnieuw uitgelijnd worden, dan moeten de blokken en schijven worden vervangen.
 • Kijk uit voor vastlopen van de remklauw. Een vastgelopen remklauwzuiger of schuifpen leidt tot ongelijke krachten die worden toegepast op elke zijde van de remschijf en ongelijkmatige slijtage of DTV.
  DE OPLOSSING: Dit probleem wordt doorgaans veroorzaakt door vuil of corrosie, dus onderhoud de vastgelopen remklauw om te voorkomen dat het probleem zich opnieuw voordoet en vervang zowel de blokken als de schijven.
 • Zoek naar corrosie of vuil op het schijfoppervlak, wat kan duiden op schijven en blokken van slechte kwaliteit. Ongelijkmatige afzettingen van frictiemateriaal kan de dikte en de evenwijdigheid van de schijf wijzigen.
  DE OPLOSSING: Het kan een toereikende correctie van remtrillingen zijn om de afzettingen te verwijderen met een borstel of schuurpapier. Voer vervolgens een wegtest uit van de remmen en als de oppervlakken hierdoor niet opnieuw zijn uitgelijnd, is de enige oplossing het vervangen van de blokken en de schijven.
 • Zoek naar slechte afdrukken op de schijven, die veroorzaakt kunnen zijn door het rempedaal dat wordt ingedrukt wanneer de blokken heet zijn. Dit zal vaak zichtbaar zijn als een afdruk van de remblok op het schijfoppervlak.
  DE OPLOSSING: Het is normaal gesproken voldoende om de slechte afdruk te verwijderen met een borstel of schuurpapier.

 

De inhoud van dit artikel is alleen voor amusements- en informatieve doeleinden en moet niet worden gebruikt in plaats van het vragen om professioneel advies van een gecertificeerde technicus of monteur. Wij moedigen u aan om een gecertificeerde technicus of monteur te raadplegen in geval van specifieke vragen of problemen met betrekking tot enige onderwerpen die hierin worden behandeld. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op enige inhoud.

Problemen met remgeluid

Bekijk ons advies

Problemen met remefficiëntie

Bekijk ons advies

Remwaarschuwingslichten

Bekijk ons advies