Skip Navigation

Wybierz język

PRZYCZYNY WIBRACJI PODCZAS HAMOWANIA

PRZYCZYNA A   -   PRZYCZYNA B   -   PRZYCZYNA C

Wibracje odczuwalne podczas hamowania na kierownicy i przenoszone przez zawieszenie pojazdu mogą pojawiać się przy różnych prędkościach oraz przy różnej intensywności hamowania. Natężenie wibracji może zmieniać się od ledwie wyczuwalnych do bardzo silnych i mogą być one odczuwalne na pedale hamulca lub na kierownicy.

                            

Przyczyny wibracji hamulców i możliwe rozwiązania

Przyczyna A: Bicie piasty i/lub tarczy hamulcowej

ferodo-support-techtips-judder-visu3-2016 
 

Wibracje podczas hamowania mogą powstawać w wyniku nieprawidłowego montażu tarczy hamulcowej. Powoduje to zmianę położenia tarczy względem piasty albo zacisku. Oto, jak sprawdzić, czy przyczyną jest bicie:


 

 • Sprawdzić, czy na powierzchni piasty koła nie ma rdzy lub zanieczyszczeń, co może powodować słaby kontakt i w efekcie wibracje.
  ROZWIĄZANIE: Zdjąć tarczę i oczyścić obie powierzchnie, usuwając rdzę i zanieczyszczenia.
 • Sprawdzić, czy śruby ustalające nie są za mocno dokręcone, ponieważ może to powodować odkształcenie powierzchni styku piasty i skutkować wibracjami podczas hamowania.
  ROZWIĄZANIE: Wymienić tarcze i upewnić się, że moment dokręcania nie jest zbyt duży.
 • Sprawdzić, czy sama piasta nie jest odkształcona, ponieważ piasta może ulec skrzywieniu. Przykręcenie tarczy do skrzywionej piasty spowoduje wibracje podczas hamowania.
  ROZWIĄZANIE: Po zamontowaniu tarcz należy sprawdzić za pomocą czujnika zegarowego, czy nie występuje bicie. Jeśli bicie przekracza dopuszczalną wartość, należy zmieniać położenie tarczy względem piasty do czasu, aż bicie osiągnie dopuszczalną wartość. Jeśli nie jest to możliwe, niezbędne jest przeprowadzenie obsługi serwisowej piasty.
 • Sprawdzić, czy felgi aluminiowe nie są źle dopasowane. Obecnie częstą przyczyną bicia tarcz jest niewłaściwy montaż uniwersalnych felg aluminiowych. Mechanicy czasem używają na czopach kół podkładek dystansowych, które mogą zostać zgubione lub uszkodzone.
  ROZWIĄZANIE: Po zamontowaniu i dokręceniu koła umieścić przyrząd do pomiaru bicia po wewnętrznej stronie tarczy i dokonać pomiaru bicia. Jeśli przyrząd wykaże bicie po założeniu i dokręceniu koła, należy wymienić lub naprawić felgę.  

Przyczyna B: Poważne przegrzanie i odkształcenie tarczy

Znaczny wzrost temperatury może spowodować w różnych miejscach odkształcenie materiału tarczy. Te „gorące punkty” powodują nieregularny kontakt między klockiem a tarczą, co skutkuje wibracjami podczas hamowania. Oto, jak sprawdzić, czy jest to przyczyną usterki:

 • Poszukać oznak nieprawidłowego używania hamulców, które jest częstym powodem przegrzania. Tarcze są zaprojektowane w taki sposób, aby szybko schładzać się między cyklami pracy, jednak podczas hamowania w krótkich odstępach czasu (np. podczas jazdy w terenie górskim) jest to utrudnione. Błękitne plamy na powierzchni tarczy są wyraźną oznaką przegrzania.
  ROZWIĄZANIE: Tarcze z niebieskimi/ciemniejszymi plamami nie odzyskają swoich właściwości i należy je wymienić wraz z klockami hamulcowymi.
 • Należy sprawdzić, czy klocki hamulcowe nie są złej jakości, ponieważ może to powodować szybsze przegrzewanie. Nadmierna ilość ciepła wytwarzana przez złej jakości klocki podczas gwałtownego hamowania może spowodować przegrzanie i odkształcenie tarcz.
  ROZWIĄZANIE: Sprawdzić powierzchnie tarcz pod kątem obecności błękitnych plam. Należy poinformować kierowcę o ryzyku związanym ze stosowaniem klocków hamulcowych niskiej jakości i zawsze wymieniać klocki i tarcze, jeśli widoczne są niebieskie/ciemne obszary.

Przyczyna C: Nierównomierna grubość tarczy (DTV)

Nierównomierną grubość i odkształcenie tarczy hamulcowej określa się czasem skrótem „DTV”. Aby zapewnić skuteczne hamowanie, tarcza hamulcowa musi mieć jednakową grubość. Jeśli powierzchnia cierna jest nierówna, klocek hamulcowy traci i odzyskuje kontakt z tarczą podczas jej obracania się. Właśnie to jest powodem wibracji. Oto, jak sprawdzić, czy jest to przyczyną usterki:

 • Należy zapytać kierowcę, czy hamulce zostały prawidłowo dotarte. Podczas kilku pierwszych hamowań przy umiarkowanej sile nacisku na pedał część materiału ciernego klocka przenoszona jest na powierzchnię tarczy. Takie dopasowanie powierzchni poprawia bezpieczeństwo i zapobiega wibracjom podczas hamowania.
  ROZWIĄZANIE: Zapobieganie jest lepsze niż naprawa. Zawsze po zamontowaniu nowych hamulców należy poinformować kierowcę o konieczności ich dotarcia. Zaleca się unikanie silnego hamowania przez pierwsze 200 km. Jeśli niewłaściwe dotarcie hamulców spowoduje wibracje, można podjąć próbę ich ponownego dotarcia (poprzez równomierne, umiarkowane hamowanie). Jeśli to nie spowoduje wyrównania powierzchni, konieczna będzie wymiana klocków i tarcz.
 • Należy sprawdzić, czy zaciski nie są zablokowane. Zakleszczony tłoczek zacisku lub sworznie prowadzące mogą doprowadzić do nierównomiernego rozdziału siły po obu stronach tarczy hamulcowej. Może to skutkować nierównomiernym zużyciem lub odkształceniem tarczy.
  ROZWIĄZANIE: Ten problem jest zwykle spowodowany zabrudzeniem lub korozją, dlatego należy zwracać uwagę na prawidłowe serwisowanie zacisków, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu problemu i wymianie klocków i tarcz.
 • Należy sprawdzić, czy na powierzchni tarczy nie ma oznak korozji lub zanieczyszczeń, co może wskazywać na złą jakość klocków. Nierówne odkładanie się materiału ciernego może powodować zmianę grubości i równoległości tarczy.
  ROZWIĄZANIE: Usunięcie zanieczyszczeń przy użyciu szczotki i papieru ściennego może być wystarczającym zabiegiem, aby wyeliminować wibracje podczas hamowania. Następnie należy przetestować hamulce podczas jazdy, a jeśli powierzchnie nie uległy wyrównaniu, jedynym rozwiązaniem jest wymiana klocków i tarcz.
 • Należy sprawdzić, czy nie ma odcisków klocków na tarczach, co może być spowodowane naciśnięciem pedału hamulca, gdy klocki są gorące. Będzie to często widoczne w postaci obrysu klocka hamulcowego na powierzchni tarczy.
  ROZWIĄZANIE: Z reguły tego rodzaju odbarwienie można usunąć za pomocą szczotki lub papieru ściernego.

 

Zawartość tego artykułu jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i poglądowych i nie może zastępować profesjonalnej porady certyfikowanego mechanika. W przypadku określonych pytań lub obaw związanych z tym tematem zachęcamy do skonsultowania się z profesjonalnym warsztatem. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody będące skutkiem postępowania zgodnie z prezentowanymi treściami.

Problemy z hałasem hamulców

Zobacz nasze porady

Problemy dotyczące skuteczności hamowania

Zobacz nasze porady

Kontrolki ostrzegawcze hamulców

Zobacz nasze porady