Skip Navigation

Select Language

Co když filtry svého vozu nevyměníte včas?

Filtrační papír nejvyšší kvality, který značka Champion® ve svých filtrech používá, zachytí dokonce i částice nejkritičtější velikosti. Specialisté doporučují filtry Champion®, neboť usilujeme o dodržení originálního konstrukčního řešení výrobců automobilů.

Neriskujte a vyměňte filtr včas.

Filtr, který se včas nevymění, se může zanést. V případě nadměrného tlakového rozdílu ve filtru může docházet k deformaci nebo protržení (papírového nebo látkového) filtračního média a do motoru nebo kabiny se mohou dostat nefiltrované částice.

Každý zanesený filtr má přímé i nepřímé důsledky na řidiče, vozidlo i životní prostředí.

Každý automobil je jiný a má své vlastní požadavky stanovené výrobcem vozidla. V případě pochybností: obraťte se na svého specialistu Champion®. Ten vám poradí a vhodným způsobem nainstaluje správný filtr pro váš vůz. A samozřejmě včas.

Proč byste nikdy neměli nechat zanést vzduchový filtr?

  • Ztráta výkonu: U moderních motorových řídicích systémů probíhá výpočet množství paliva, které se má pod tlakem vstřikovat do sacího potrubí. Zanesení vzduchového filtru bude mít za následek znečištění vzduchu vstupujícího do motoru, což způsobuje zkreslení údajů a pokles výkon motoru. 
  • Černý kouř: Pokud v důsledku zanesení filtru poklesne průtok vzduchu, dojde k nadměrnému vstřikování nafty, což povede k nedokonalému spalování s černými výfukovými plyny jako průvodním jevem.
  • Poškození motoru: Pokud se včas nevymění filtr s nízkou účinností, začnou se nabalovat další problémy: po vniknutí pevných částic dochází k poškození motoru, od motorových dílů odpadávají drobné kousky a zvyšuje se množství prachu v motoru.
    To nakonec povede k nesprávné funkci nebo poruše motoru.
  • Zvýšená spotřeba paliva: Zanesený filtr vygeneruje vyšší tlakový rozdíl mezi komorami. To může vést k oddělování částic. U novějších automobilů to může vést k nesprávnému načítání senzorů. U starších vozů může jako důsledek nastat škrticí efekt.

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA

nabíjení...