Skip Navigation

Select Language

Zapalovací svíčky

Přísady do paliva

FuelAdditives
 • Příznaky: Červené/hnědé usazeniny nebo zabarvení na izolátoru hrotu jádra
 • Příčina: Používání přísad do paliva
 • Následek: Vynechávání nebo střílení do motoru. Přísady obvykle vodivé nejsou. Některé však ano a pokud se jich usadí nadměrné množství, může vzniknout cesta pro svodový proud zapalovací jiskry
 • Řešení: Vyměňte zapalovací svíčky a zajistěte, aby veškeré používané přísady byly kompatibilní se systémem zapalování a emisním systémem výrobce motoru a aby byly přidávány ve správných dávkách. 

Opotřebovaná zapalovací svíčka

WornOut
 • Příznaky: Středová nebo zemnicí elektroda je zaoblená a mezera mezi nimi je příliš velká
 • Příčina: Celkové opotřebení (blíží se konec životnosti zapalovací svíčky). Nicméně šedavé zabarvení nebo bílá barva indikují, že svíčka je používána ve správném teplotním rozsahu a že palivový systém / systém zapalování a motor jsou celkově v dobrém stavu.
 • Následek: Rozšířená mezera znásobí zatížení systému zapalování a může způsobit vynechávání zapalování, vysokou spotřebu paliva a poškození dalších komponent systému zapalování.
 • Řešení: Je doporučeno provést výměnu s novou zapalovací svíčkou se stejnou tepelnou hodnotou.

Usazeniny popela

AshDeposits
 • Příznaky: Světle hnědé usazeniny na středové anebo kostřicí elektrodě.
 • Příčina: Často kvůli nadměrnému množství přísad (nebo oleje) v palivu, podobný účinek na zapalovací svíčku však může mít i celkové opotřebení motoru.
 • Následek: Usazeniny popela mohou vytvořit „štít“ proti jiskrám, který bude mít za následek problémy se zapalováním
 • Řešení: Zajistěte, aby zapalovací svíčka měla správnou tepelnou hodnotu a zkontrolujte motor na známky opotřebení.

Samozápaly

PreIgnition
 • Příznaky: Natavení (nebo částečné natavení) kostřicí anebo středové elektrody.
 • Příčina: Zapalovací svíčka je příliš teplá, palivová směs je příliš chudá, nesprávný předstih zapalování, závada v systému recirkulace výfukových plynů, vadný snímač detonací motoru, přeslechy v zapalovacích kabelech nebo opotřebené součásti motoru.
 • Následek: V extrémních případech dojde k poškození motoru.
 • Řešení: Identifikujte příčinu a opravte ji. Vyměňte zapalovací svíčky v souladu s pokyny jejich výrobce.

Skvrna od korónového výboje

CoronaDischargeStain
 • Příznaky: Změna barvy keramického izolátoru v blízkosti pouzdra zapalovací svíčky.
 • Příčina: Částice oleje/benzinu (v otvorech pro zapalovací svíčky) jsou přitahovány ke keramickému tělu magnetickým polem vytvořeným vysokonapěťovým proudem protékajícím skrz zapalovací svíčku.
 • Následek: Nemá škodlivý vliv na provoz zapalovací svíčky.
 • Řešení: Zajistěte, aby byla „šachta“ pro zapalovací svíčky při montáži nových zapalovacích svíček čistá.

Přehřívání

Overheating
 • Příznaky: Křídově bílý izolátor (bez barevného zabarvení), elektrody s dolíčky nebo naopak puchýřky. V některých případech se izolátor začíná zbarvovat do šeda nebo tmavě modra.
 • Příčina: Nesprávná tepelná hodnota zapalovací svíčky, chudá směs vzduchu a paliva, nesprávné časování zapalování, nedostatečný utahovací moment zapalovací svíčky a celkové přehřívání motoru.
 • Následek: Celkově špatné provozní podmínky
 • Řešení: Identifikujte příčinu přehřívání a opravte ji. Vyměňte zapalovací svíčky v souladu s tepelnou hodnotou doporučenou jejich výrobcem.

Zanášení olejem

Oil-Fouling
 • Příznaky: Zapalovací elektroda zapalovací svíčky je „vlhká“, znečištěná mazacím olejem.
 • Příčina: Obvykle známka pokročilého opotřebení motoru (nadměrná množství oleje ve spalovací komoře), olejové usazeniny mohou být způsobeny rovněž závadou v systému odvětrání klikové skříně.
 • Následek: Problémy se zapalováním z důvodu olejových nánosů pokrývajících zapalovací elektrodu zapalovací svíčky, které brání „přeskakování“ jiskry přes mezeru mezi elektrodami.
 • Řešení: Opravte příčinu nadměrného množství oleje ve spalovací komoře a vyměňte zapalovací svíčky.

Zanášení karbonem za studena

CarbonFouling
 • Příznaky: Měkké, černé usazeniny sazí na zapalovací elektrodě zapalovací svíčky.
 • Příčina: Bohatá směs vzduchu a paliva, slabé zapalování, zapalovací svíčka příliš studená nebo opakované krátké jízdy.
 • Následek: Uhlíkové usazeniny jsou vodivé a mohou vytvořit cesty pro svodový proud, což často vede k problémům se zapalováním a může to způsobit až poškození katalyzátoru.
 • Řešení: Před výměnou zapalovacích svíček zkontrolujte palivový systém a systém zapalování, celkový výkon motoru a také styl jízdy řidiče. Zkontrolujte, zda je zapalovací svíčka (číslo dílu) správná pro dané použití.

Přeskakování jiskry mimo kontakty zapalovací svíčky

FlashOver
 • Příznaky: Černé vypálené skvrny (stopy uhlíku) ve směru svisle dolů po izolátoru zapalovací svíčky směrem k pouzdru zapalovací svíčky.
 • Příčina: Proudový výboj z horního konce zapalovací svíčky směrem dolů po vnějším povrchu izolátoru k uzemnění, z důvodu špatné montáže / opotřebené kabelové koncovky zapalovací svíčky.
 • Následek: Vynechávání zapalování motoru
 • Řešení: Vyměňte vadné zapalovací svíčky a zapalovací kabely.

Detonace

Detonation
 • Příznaky: Slabé detonace mohou způsobovat černé/šedé bodové skvrny na izolátoru nebo zemnicí elektrodě. Silné detonace mohou způsobovat trhliny na izolátoru nebo kostřicí elektrodě nebo dokonce jejich prasknutí.
 • Příčina: Nenormální spalování, způsobující tlakové rázy / nárazové vlny ve spalovací komoře. Může být způsobeno nefunkčním systémem recirkulace výfukových plynů, vadným snímačem detonací motoru, chudou palivovou směsí, nesprávným oktanovým číslem paliva nebo předstihem zapalování a uvolněnými zapalovacími svíčkami.
 • Následek: Vynechávání zapalování nebo obecně špatný / nepravidelný chod motoru, který může způsobit poškození motoru.
 • Řešení: Identifikujte příčinu a vyměňte zapalovací svíčky

Utahování zapalovacích svíček

Tightening
 • Příznaky: Těsnicí podložka zapalovací svíčky nebyla dostatečně zmáčknuta (viz fotografie)
 • Příčina: Nesprávné utažení zapalovací svíčky
 • Následek: Pokud je zapalovací svíčka příliš uvolněná, bude to bránit správného odvodu/rozptylu tepla a výsledkem bude přehřívání zapalovací svíčky, které může vést až samozápalům či problémy s detonacemi. Pokud je zapalovací svíčka naopak utažena příliš, může dojít k poškození izolátoru a vnitřních součástí, což způsobí provozní problémy.
 • Řešení: Utáhněte zapalovací svíčky na hodnotu utahovacího momentu doporučeného výrobcem

Běžné opotřebení/provoz zapalovací svíčky

NormalWear
 • Příznaky: Šedavé zabarvení bílé barvy povrchu izolátoru na zapalovací elektrodě
 • Příčina: Ukazuje, že má zapalovací svíčka správnou tepelnou hodnotu a že zapaluje správně. Také ukazuje, že palivový systém a systém zapalování fungují účinně a že motor je mechanicky bezvadný.
 • Řešení: Není nutné nic kromě kontroly mezery mezi elektrodami zapalovacích svíček a výměny zapalovacích svíček podle doporučení výrobce.

Přísady do paliva

FuelAdditives
 • Příznaky: Červené/hnědé usazeniny nebo zabarvení na izolátoru hrotu jádra
 • Příčina: Používání přísad do paliva
 • Následek: Vynechávání nebo střílení do motoru. Přísady obvykle vodivé nejsou. Některé však ano a pokud se jich usadí nadměrné množství, může vzniknout cesta pro svodový proud zapalovací jiskry
 • Řešení: Vyměňte zapalovací svíčky a zajistěte, aby veškeré používané přísady byly kompatibilní se systémem zapalování a emisním systémem výrobce motoru a aby byly přidávány ve správných dávkách. 

Opotřebovaná zapalovací svíčka

WornOut
 • Příznaky: Středová nebo zemnicí elektroda je zaoblená a mezera mezi nimi je příliš velká
 • Příčina: Celkové opotřebení (blíží se konec životnosti zapalovací svíčky). Nicméně šedavé zabarvení nebo bílá barva indikují, že svíčka je používána ve správném teplotním rozsahu a že palivový systém / systém zapalování a motor jsou celkově v dobrém stavu.
 • Následek: Rozšířená mezera znásobí zatížení systému zapalování a může způsobit vynechávání zapalování, vysokou spotřebu paliva a poškození dalších komponent systému zapalování.
 • Řešení: Je doporučeno provést výměnu s novou zapalovací svíčkou se stejnou tepelnou hodnotou.

Usazeniny popela

AshDeposits
 • Příznaky: Světle hnědé usazeniny na středové anebo kostřicí elektrodě.
 • Příčina: Často kvůli nadměrnému množství přísad (nebo oleje) v palivu, podobný účinek na zapalovací svíčku však může mít i celkové opotřebení motoru.
 • Následek: Usazeniny popela mohou vytvořit „štít“ proti jiskrám, který bude mít za následek problémy se zapalováním
 • Řešení: Zajistěte, aby zapalovací svíčka měla správnou tepelnou hodnotu a zkontrolujte motor na známky opotřebení.

Samozápaly

PreIgnition
 • Příznaky: Natavení (nebo částečné natavení) kostřicí anebo středové elektrody.
 • Příčina: Zapalovací svíčka je příliš teplá, palivová směs je příliš chudá, nesprávný předstih zapalování, závada v systému recirkulace výfukových plynů, vadný snímač detonací motoru, přeslechy v zapalovacích kabelech nebo opotřebené součásti motoru.
 • Následek: V extrémních případech dojde k poškození motoru.
 • Řešení: Identifikujte příčinu a opravte ji. Vyměňte zapalovací svíčky v souladu s pokyny jejich výrobce.

Skvrna od korónového výboje

CoronaDischargeStain
 • Příznaky: Změna barvy keramického izolátoru v blízkosti pouzdra zapalovací svíčky.
 • Příčina: Částice oleje/benzinu (v otvorech pro zapalovací svíčky) jsou přitahovány ke keramickému tělu magnetickým polem vytvořeným vysokonapěťovým proudem protékajícím skrz zapalovací svíčku.
 • Následek: Nemá škodlivý vliv na provoz zapalovací svíčky.
 • Řešení: Zajistěte, aby byla „šachta“ pro zapalovací svíčky při montáži nových zapalovacích svíček čistá.

Přehřívání

Overheating
 • Příznaky: Křídově bílý izolátor (bez barevného zabarvení), elektrody s dolíčky nebo naopak puchýřky. V některých případech se izolátor začíná zbarvovat do šeda nebo tmavě modra.
 • Příčina: Nesprávná tepelná hodnota zapalovací svíčky, chudá směs vzduchu a paliva, nesprávné časování zapalování, nedostatečný utahovací moment zapalovací svíčky a celkové přehřívání motoru.
 • Následek: Celkově špatné provozní podmínky
 • Řešení: Identifikujte příčinu přehřívání a opravte ji. Vyměňte zapalovací svíčky v souladu s tepelnou hodnotou doporučenou jejich výrobcem.

Zanášení olejem

Oil-Fouling
 • Příznaky: Zapalovací elektroda zapalovací svíčky je „vlhká“, znečištěná mazacím olejem.
 • Příčina: Obvykle známka pokročilého opotřebení motoru (nadměrná množství oleje ve spalovací komoře), olejové usazeniny mohou být způsobeny rovněž závadou v systému odvětrání klikové skříně.
 • Následek: Problémy se zapalováním z důvodu olejových nánosů pokrývajících zapalovací elektrodu zapalovací svíčky, které brání „přeskakování“ jiskry přes mezeru mezi elektrodami.
 • Řešení: Opravte příčinu nadměrného množství oleje ve spalovací komoře a vyměňte zapalovací svíčky.

Zanášení karbonem za studena

CarbonFouling
 • Příznaky: Měkké, černé usazeniny sazí na zapalovací elektrodě zapalovací svíčky.
 • Příčina: Bohatá směs vzduchu a paliva, slabé zapalování, zapalovací svíčka příliš studená nebo opakované krátké jízdy.
 • Následek: Uhlíkové usazeniny jsou vodivé a mohou vytvořit cesty pro svodový proud, což často vede k problémům se zapalováním a může to způsobit až poškození katalyzátoru.
 • Řešení: Před výměnou zapalovacích svíček zkontrolujte palivový systém a systém zapalování, celkový výkon motoru a také styl jízdy řidiče. Zkontrolujte, zda je zapalovací svíčka (číslo dílu) správná pro dané použití.

Přeskakování jiskry mimo kontakty zapalovací svíčky

FlashOver
 • Příznaky: Černé vypálené skvrny (stopy uhlíku) ve směru svisle dolů po izolátoru zapalovací svíčky směrem k pouzdru zapalovací svíčky.
 • Příčina: Proudový výboj z horního konce zapalovací svíčky směrem dolů po vnějším povrchu izolátoru k uzemnění, z důvodu špatné montáže / opotřebené kabelové koncovky zapalovací svíčky.
 • Následek: Vynechávání zapalování motoru
 • Řešení: Vyměňte vadné zapalovací svíčky a zapalovací kabely.

Detonace

Detonation
 • Příznaky: Slabé detonace mohou způsobovat černé/šedé bodové skvrny na izolátoru nebo zemnicí elektrodě. Silné detonace mohou způsobovat trhliny na izolátoru nebo kostřicí elektrodě nebo dokonce jejich prasknutí.
 • Příčina: Nenormální spalování, způsobující tlakové rázy / nárazové vlny ve spalovací komoře. Může být způsobeno nefunkčním systémem recirkulace výfukových plynů, vadným snímačem detonací motoru, chudou palivovou směsí, nesprávným oktanovým číslem paliva nebo předstihem zapalování a uvolněnými zapalovacími svíčkami.
 • Následek: Vynechávání zapalování nebo obecně špatný / nepravidelný chod motoru, který může způsobit poškození motoru.
 • Řešení: Identifikujte příčinu a vyměňte zapalovací svíčky

Utahování zapalovacích svíček

Tightening
 • Příznaky: Těsnicí podložka zapalovací svíčky nebyla dostatečně zmáčknuta (viz fotografie)
 • Příčina: Nesprávné utažení zapalovací svíčky
 • Následek: Pokud je zapalovací svíčka příliš uvolněná, bude to bránit správného odvodu/rozptylu tepla a výsledkem bude přehřívání zapalovací svíčky, které může vést až samozápalům či problémy s detonacemi. Pokud je zapalovací svíčka naopak utažena příliš, může dojít k poškození izolátoru a vnitřních součástí, což způsobí provozní problémy.
 • Řešení: Utáhněte zapalovací svíčky na hodnotu utahovacího momentu doporučeného výrobcem

Běžné opotřebení/provoz zapalovací svíčky

NormalWear
 • Příznaky: Šedavé zabarvení bílé barvy povrchu izolátoru na zapalovací elektrodě
 • Příčina: Ukazuje, že má zapalovací svíčka správnou tepelnou hodnotu a že zapaluje správně. Také ukazuje, že palivový systém a systém zapalování fungují účinně a že motor je mechanicky bezvadný.
 • Řešení: Není nutné nic kromě kontroly mezery mezi elektrodami zapalovacích svíček a výměny zapalovacích svíček podle doporučení výrobce.
Zpět na přehled všechny příznaky

 

V následujícím souboru PDF naleznete všechny detektory závad zapalovacích svíček

 

Zobrazit PDF