Skip Navigation

Selecteer taal

Bougies

Brandstofadditieven

FuelAdditives
 • Kenmerken: Roodachtig/bruine of paarse afzetting/verkleuring van de isolatorkern
 • Oorzaak: Gebruik van brandstofadditieven
 • Gevolg: Overslaande motor. Normaal zijn additieven niet geleidend, maar sommige zijn dit wel en als de opbouw van afzettingen te groot is, kan dit een aardlektraject voor de vonk creëren
 • Oplossing: Vervang bougies en zorg ervoor dat gebruikte additieven compatibel zijn met de ontstekings- en emissiesystemen van de motorfabrikant en dat ze in de juiste verhouding worden toegevoegd

Versleten bougie

WornOut
 • Kenmerken: Midden- en/of massa-elektroden zijn afgerond en de elektrode-afstand is overmatig
 • Oorzaak: Algemene slijtage (bougie heeft het einde van zijn levensduur bereikt). De grijsachtig bruine/witte kleur geeft echter aan dat de bougie de juiste warmtegraad heeft en dat de brandstof- en ontstekingssystemen evenals de motor in het algemeen in goede staat verkeren
 • Gevolg: Als de elektrode-afstand toeneemt, wordt de werkdruk op het ontstekingssysteem aanzienlijk vergroot, wat overslaan van de motor, slechte brandstofeconomie en schade aan andere ontstekingscomponenten kan veroorzaken.
 • Oplossing: Vervanging door nieuwe bougie met dezelfde warmtegraad wordt geadviseerd

Roetafzettingen

AshDeposits
 • Kenmerken: Lichtbruine afzettingen op de midden- en/of massa-elektrode
 • Oorzaak: Vaak te wijten aan te veel brandstofadditieven (of olie-additieven). Algemene motorslijtage kan echter een soortgelijk effect op de bougie veroorzaken
 • Gevolg: Roetafzettingen kunnen de vonk 'afschermen' wat tot overslaan van de motor kan leiden
 • Oplossing: Zorg ervoor dat de bougie geschikt is voor de aanbevolen warmtegraad en controleer op motorslijtage

Voorontsteking

PreIgnition
 • Kenmerken: Gesmolten (of gedeeltelijk gesmolten) massa- en/of middenelektrode
 • Oorzaak: Bougie te heet, lucht-brandstofmengsel te arm, foutieve voorontsteking, defect uitlaatrecirculatiesysteem, defecte pingelsensor, inductiestoring in de bougiekabels of versleten motoronderdelen
 • Gevolg: In extreme gevallen kan dit motorbeschadiging veroorzaken
 • Oplossing: Identificeer de oorzaak en verhelp de fout. Vervang de bougies overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant

Corona-ontladingsvlekken

CoronaDischargeStain
 • Kenmerken: Verkleuring van de porseleinen isolator, dicht bij de schaal
 • Oorzaak: Olie-/gasdeeltjes (in de bougieopening) worden aangetrokken door het porselein doordat er een magnetisch veld gevormd wordt door de hoogspanningsstroom die door de bougie vloeit
 • Gevolg: Niet nadelig voor de werking van de bougie
 • Oplossing: Zorg ervoor dat de opening van de bougie schoon is bij het monteren van nieuwe bougies

Oververhitting

Overheating
 • Kenmerken: Krijtachtig witte isolator (zonder bruine verkleuring) met invreten of schilferen van elektroden. De isolator kan soms grijs of donkerblauw gaan verkleuren
 • Oorzaak: Onjuiste warmtegraad bougie, mager brandstof-luchtmengsel, onjuiste ontstekingsverstelling, onvoldoende aanhaalmoment bougie en algemene oververhitting van de motor
 • Gevolg: Algemene slechte werking
 • Oplossing: Oorzaak van oververhitting opsporen en fout verhelpen. Vervang de bougies volgens de aanbevolen warmtegraad van de fabrikant

Olievervuiling

Oil-Fouling
 • Kenmerken: Vonkuiteinde van de bougie is 'nat' van de smeerolie
 • Oorzaak: Meestal een teken van vergevorderde motorslijtage (te veel olie in de verbrandingskamer). Olievervuiling kan ook worden veroorzaakt door een storing in het carterontluchtingssysteem
 • Gevolg: Overslaande motor wegens afzettingen op het vonkuiteinde van de bougie die verhinderen dat de vonk de elektrode-afstand kan overbruggen
 • Oplossing: Verhelp de oorzaak van te veel olie in de verbrandingskamer en vervang de bougies

Koude/koolstofvervuiling

CarbonFouling
 • Kenmerken: Zachte en zwarte roetafzettingen op het vonkuiteinde van de bougie
 • Oorzaak: Rijk lucht-brandstofmengsel, zwakke ontsteking, bougie te koud of herhaalde korte ritten
 • Gevolg: Koolstofafzettingen zijn geleidend en kunnen aardlektrajecten vormen, wat vaak overslaan van de motor en beschadiging van de katalysator kan veroorzaken
 • Oplossing: Controleer de brandstof- en ontstekingssystemen, de algemene motorprestaties en de rijstijl voordat u de bougies vervangt. Ga na of de bougie (onderdeelnummer) geschikt is voor de toepassing

Overslag

FlashOver
 • Kenmerken: Zwarte brandplekken (koolstofsporen) die verticaal omlaag naar de bougieisolator in de richting van de schaal lopen
 • Oorzaak: Stroomontlading vanaf de bovenste aansluiting van de bougie via de buitenzijde van de isolator omlaag naar massa wegens slecht passende/versleten bougie
 • Gevolg: Overslaande motor
 • Oplossing: Vervang de desbetreffende bougie(s) en bougiekabel(s)

Pingelen

Detonation
 • Kenmerken: Licht pingelen veroorzaakt zwarte/grijze plekken op de isolator of massa-elektrode. Ernstig pingelen kan barsten of zelfs breuken in de isolator of massa-elektrode veroorzaken
 • Oorzaak: Abnormale verbranding die drukpieken en schokgolven in de verbrandingskamer veroorzaakt. Kan resulteren uit: uitlaatrecirculatiesysteem werkt niet, defecte pingelsensor, mager lucht-brandstofmengsel, onjuist octaangetal van de brandstof of voorontsteking en loszittende bougies
 • Gevolg: Overslaande motor en/of algemeen slecht/onregelmatig lopen wat tot motorbeschadiging kan leiden
 • Oplossing: Oorzaak opsporen en de bougies vervangen

Aanhalen van bougie

Tightening
 • Kenmerken: Bougiepakking is niet voldoende samengedrukt (zie de foto's)
 • Oorzaak: De bougie is niet correct aangehaald
 • Gevolg: Als de bougie te los zit, is een goede warmteafvoer niet mogelijk, wat oververhitting van de bougie kan veroorzaken met als gevolg daarvan voorontstekings- en pingelproblemen. Zit de bougie daarentegen te vast dan kan dat schade aan de isolator veroorzaken en problemen met de werking van de inwendige componenten
 • Oplossing: Draai de gloeibougies vast met het door de fabrikant aanbevolen aanhaalmoment

Normale slijtage en werking van bougie

NormalWear
 • Kenmerken: Grijsachtig bruine tot witte kleur rond de isolator aan het vonkuiteinde
 • Oorzaak: Bevestigt dat de bougie geschikt is voor de warmtegraad en correct vonkt. Geeft tevens aan dat de brandstof- en ontstekingssystemen efficiënt werken en dat de motor mechanisch in goede staat is
 • Oplossing: Geen actie vereist behalve het controleren van de elektrode-afstand en vervanging volgens de aanbevelingen van de fabrikant

Brandstofadditieven

FuelAdditives
 • Kenmerken: Roodachtig/bruine of paarse afzetting/verkleuring van de isolatorkern
 • Oorzaak: Gebruik van brandstofadditieven
 • Gevolg: Overslaande motor. Normaal zijn additieven niet geleidend, maar sommige zijn dit wel en als de opbouw van afzettingen te groot is, kan dit een aardlektraject voor de vonk creëren
 • Oplossing: Vervang bougies en zorg ervoor dat gebruikte additieven compatibel zijn met de ontstekings- en emissiesystemen van de motorfabrikant en dat ze in de juiste verhouding worden toegevoegd

Versleten bougie

WornOut
 • Kenmerken: Midden- en/of massa-elektroden zijn afgerond en de elektrode-afstand is overmatig
 • Oorzaak: Algemene slijtage (bougie heeft het einde van zijn levensduur bereikt). De grijsachtig bruine/witte kleur geeft echter aan dat de bougie de juiste warmtegraad heeft en dat de brandstof- en ontstekingssystemen evenals de motor in het algemeen in goede staat verkeren
 • Gevolg: Als de elektrode-afstand toeneemt, wordt de werkdruk op het ontstekingssysteem aanzienlijk vergroot, wat overslaan van de motor, slechte brandstofeconomie en schade aan andere ontstekingscomponenten kan veroorzaken.
 • Oplossing: Vervanging door nieuwe bougie met dezelfde warmtegraad wordt geadviseerd

Roetafzettingen

AshDeposits
 • Kenmerken: Lichtbruine afzettingen op de midden- en/of massa-elektrode
 • Oorzaak: Vaak te wijten aan te veel brandstofadditieven (of olie-additieven). Algemene motorslijtage kan echter een soortgelijk effect op de bougie veroorzaken
 • Gevolg: Roetafzettingen kunnen de vonk 'afschermen' wat tot overslaan van de motor kan leiden
 • Oplossing: Zorg ervoor dat de bougie geschikt is voor de aanbevolen warmtegraad en controleer op motorslijtage

Voorontsteking

PreIgnition
 • Kenmerken: Gesmolten (of gedeeltelijk gesmolten) massa- en/of middenelektrode
 • Oorzaak: Bougie te heet, lucht-brandstofmengsel te arm, foutieve voorontsteking, defect uitlaatrecirculatiesysteem, defecte pingelsensor, inductiestoring in de bougiekabels of versleten motoronderdelen
 • Gevolg: In extreme gevallen kan dit motorbeschadiging veroorzaken
 • Oplossing: Identificeer de oorzaak en verhelp de fout. Vervang de bougies overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant

Corona-ontladingsvlekken

CoronaDischargeStain
 • Kenmerken: Verkleuring van de porseleinen isolator, dicht bij de schaal
 • Oorzaak: Olie-/gasdeeltjes (in de bougieopening) worden aangetrokken door het porselein doordat er een magnetisch veld gevormd wordt door de hoogspanningsstroom die door de bougie vloeit
 • Gevolg: Niet nadelig voor de werking van de bougie
 • Oplossing: Zorg ervoor dat de opening van de bougie schoon is bij het monteren van nieuwe bougies

Oververhitting

Overheating
 • Kenmerken: Krijtachtig witte isolator (zonder bruine verkleuring) met invreten of schilferen van elektroden. De isolator kan soms grijs of donkerblauw gaan verkleuren
 • Oorzaak: Onjuiste warmtegraad bougie, mager brandstof-luchtmengsel, onjuiste ontstekingsverstelling, onvoldoende aanhaalmoment bougie en algemene oververhitting van de motor
 • Gevolg: Algemene slechte werking
 • Oplossing: Oorzaak van oververhitting opsporen en fout verhelpen. Vervang de bougies volgens de aanbevolen warmtegraad van de fabrikant

Olievervuiling

Oil-Fouling
 • Kenmerken: Vonkuiteinde van de bougie is 'nat' van de smeerolie
 • Oorzaak: Meestal een teken van vergevorderde motorslijtage (te veel olie in de verbrandingskamer). Olievervuiling kan ook worden veroorzaakt door een storing in het carterontluchtingssysteem
 • Gevolg: Overslaande motor wegens afzettingen op het vonkuiteinde van de bougie die verhinderen dat de vonk de elektrode-afstand kan overbruggen
 • Oplossing: Verhelp de oorzaak van te veel olie in de verbrandingskamer en vervang de bougies

Koude/koolstofvervuiling

CarbonFouling
 • Kenmerken: Zachte en zwarte roetafzettingen op het vonkuiteinde van de bougie
 • Oorzaak: Rijk lucht-brandstofmengsel, zwakke ontsteking, bougie te koud of herhaalde korte ritten
 • Gevolg: Koolstofafzettingen zijn geleidend en kunnen aardlektrajecten vormen, wat vaak overslaan van de motor en beschadiging van de katalysator kan veroorzaken
 • Oplossing: Controleer de brandstof- en ontstekingssystemen, de algemene motorprestaties en de rijstijl voordat u de bougies vervangt. Ga na of de bougie (onderdeelnummer) geschikt is voor de toepassing

Overslag

FlashOver
 • Kenmerken: Zwarte brandplekken (koolstofsporen) die verticaal omlaag naar de bougieisolator in de richting van de schaal lopen
 • Oorzaak: Stroomontlading vanaf de bovenste aansluiting van de bougie via de buitenzijde van de isolator omlaag naar massa wegens slecht passende/versleten bougie
 • Gevolg: Overslaande motor
 • Oplossing: Vervang de desbetreffende bougie(s) en bougiekabel(s)

Pingelen

Detonation
 • Kenmerken: Licht pingelen veroorzaakt zwarte/grijze plekken op de isolator of massa-elektrode. Ernstig pingelen kan barsten of zelfs breuken in de isolator of massa-elektrode veroorzaken
 • Oorzaak: Abnormale verbranding die drukpieken en schokgolven in de verbrandingskamer veroorzaakt. Kan resulteren uit: uitlaatrecirculatiesysteem werkt niet, defecte pingelsensor, mager lucht-brandstofmengsel, onjuist octaangetal van de brandstof of voorontsteking en loszittende bougies
 • Gevolg: Overslaande motor en/of algemeen slecht/onregelmatig lopen wat tot motorbeschadiging kan leiden
 • Oplossing: Oorzaak opsporen en de bougies vervangen

Aanhalen van bougie

Tightening
 • Kenmerken: Bougiepakking is niet voldoende samengedrukt (zie de foto's)
 • Oorzaak: De bougie is niet correct aangehaald
 • Gevolg: Als de bougie te los zit, is een goede warmteafvoer niet mogelijk, wat oververhitting van de bougie kan veroorzaken met als gevolg daarvan voorontstekings- en pingelproblemen. Zit de bougie daarentegen te vast dan kan dat schade aan de isolator veroorzaken en problemen met de werking van de inwendige componenten
 • Oplossing: Draai de gloeibougies vast met het door de fabrikant aanbevolen aanhaalmoment

Normale slijtage en werking van bougie

NormalWear
 • Kenmerken: Grijsachtig bruine tot witte kleur rond de isolator aan het vonkuiteinde
 • Oorzaak: Bevestigt dat de bougie geschikt is voor de warmtegraad en correct vonkt. Geeft tevens aan dat de brandstof- en ontstekingssystemen efficiënt werken en dat de motor mechanisch in goede staat is
 • Oplossing: Geen actie vereist behalve het controleren van de elektrode-afstand en vervanging volgens de aanbevelingen van de fabrikant
Terug naar Alle Symptomen

 

U vindt de volledige Probleemoplossing voor bougies in onderstaande PDF

 

Bekijk de PDF