Skip Navigation

Selecteer taal

Waarom autoremmen geluid maken - en hoe dit op te lossen

Vraagt u zich af hoe u piepende remmen kunt verhelpen? Bestuurders gaan vaak naar een garage en werkplaats met vragen over mysterieus remgeluid, en er bestaan vele oorzaken. Verschillende soorten geluid duiden op verschillende soorten problemen. Hoewel het geluid vaak wordt toegeschreven aan de rem zelf, kan het afkomstig zijn van trillingen of slijtage in de montage aan de voorkant. Lees verder voor meer informatie over remgeluid en informatie die u zal helpen om een diagnose van remgeluiden te maken. 

De verschillende soorten remgeluid

1.  Lage frequentie (diepe geluiden of trillingen)

WAARSCHIJNLIJKE OORZAKEN:

 • Beschadigde schijven
 • Slechte schijfproductie waardoor overmatige variatie in schijfdikte ontstaat
 • Onjuiste montage van de schijf leidt tot extreme uitloop
 • Beschadigde, inconsistent versleten of erg gecorrodeerde schijven
 • Buitensporige slijtage van de remblok wat leidt tot afzettingen op de schijf

OPLOSSING:

 • Verwijder de remschijf en reinig alle oppervlakken van de remmontage
 • Plaats de remschijf terug

2. Gemiddelde frequentie (piepen)

WAARSCHIJNLIJKE OORZAKEN:

 • Slecht gemonteerd remblok
 • Onjuiste toewijzing van anti-geluidsbevestigingen, zoals vulringen
 • Schijven te dun
 • Kleverige beweging op de remklauwzuiger
 • Niet vlak zijn van het werkoppervlak van de schijf

OPLOSSING:

 • Reinig en smeer de componenten van de remklauw
 • Zorg ervoor dat de vlakheid van de schijf binnen een tolerantie van 0,1 mm blijft (wanneer gemonteerd)
 • Reinig het oppervlak van de naaf
 • Plaats de remschijf terug en controleer dat remblokken, vulringen en accessoires juist zijn gemonteerd
 • Overweeg het dempen van het geluid met vulringen of remblokken met anti-geluidsfuncties.

3. Hoge frequentie (piepen)

WAARSCHIJNLIJKE OORZAKEN:

 • De gebruikelijke reden voor een hoog piepend geluid is trilling binnen het frictiemateriaal tijdens het remmen

OPLOSSING:

 • Remblokkenset vervangen
 • Controleer dat de remaccessoires (inclusief de remklauwklemmen) juist en goed gemonteerd zijn

Visuele aanwijzingen voor problemen met remgeluid

U kunt een goed idee krijgen van de waarschijnlijke oorzaken van geluid door te kijken naar het uiterlijk van de oppervlakken van remonderdelen. Krik het voertuig op, verwijder de blokken en kijk grondig naar alle oppervlakken voor het bekijken van symptomen en het identificeren van oplossingen. U kunt het volgende zien:

A) conische slijtage op de remblokken

Als u conische slijtage ziet, wordt dit veroorzaakt door de remklauw. De sleden van de remklauw blijven kleven, de remklauw is vervormd geraakt of er is sprake van overmatige vrijloop van de remklauw.

Oplossing: Vervang de blokkenset en geef de remklauw een servicebeurt.

B) Beschadigde achterplaat

Rugplaten kunnen in de loop van de tijd zwak en beschadigd raken. Dit kan het gevolg zijn van algemene slijtage of onjuiste, geforceerde montage. Een versleten achterplaat kan leiden tot geluid en zelfs defecte remmen.

Oplossing: Vervang de volledige remblokkenset. 

C) Ongelijke slijtage

In geval van ongelijkmatige slijtage op het oppervlak van het remblok, betekent dit dat er onregelmatige slijtage is op de remschijf. U kunt een slijtlip zien op de remschijf.

Oplossing: Vervang de remschijven - en blokken.

D) Ongelijke slijtage binnen de as

U kunt wellicht zien dat een of meerdere remblokken binnen de as overmatig versleten zijn. Dit betekent dat de remklauwzuiger of geleidepennen kleven.

Oplossing: Geef de geleiders en zuigers van de remklauw een servicebeurt en vervang de blokken. Controleer de schijven.

E) Schade door de zuiger

Soms raken anti-geluidsfuncties (zoals de rubberen laag of vulring) beschadigd door de zuiger. Dit komt doordat de zuiger niet volledig ingetrokken wordt of door zwaar gebruik van de remmen en oververhitting.

Oplossing: Vervang de remblokken en geef de remklauw een servicebeurt.

 

Hoe zorgt u ervoor dat de remmen niet meer piepen?

Om te vermijden dat er zich problemen met remgeluid ontwikkelen, moet u ervoor zorgen dat de remblokken en remklauwen juist zijn gemonteerd. Hier vindt u onze tips voor juiste montage:

strip-and-clean-up

1. Strip en reinig de geleiders en pinnen van de remklauwen.

use-emery-paper

2. In geval van zware roest of verontreinigende stoffen, gebruikt u schuurpapier om ervoor te zorgen dat de remklauw kan schuiven

pins-lubrication

3. De pennen moeten worden gesmeerd om te zorgen voor vrije beweging, anders kunnen ze vastlopen in de behuizing van de remklauw. Controleer de hoedanigheid van de rubberen laarzen van de schuifpennen om het binnenkomen van water te stoppen.

free-piston-movement

4. Zorg ervoor dat er sprake is van vrije zuigerbeweging, en trek de zuiger volledig in - dit is van essentieel belang voor het vermijden van schade aan de vulring of rubberen laag.

check-brake-pads-fit

5. Controleer om te kijken of de remblokken vrij en eenvoudig passen in de remklauwbeugels.

clean-burrs-off-edges

6. Verwijder indien nodig alle bramen van de randen van het remblok. Het blok moet vrij bewegen binnen de beugels voor het vermijden van doorgaand contact, piepen of ongelijkmatige slijtage.

lightly-lubricate-contact-pins

7. In sommige gevallen (bijv. oude roestige remklauwen) is het een goed idee om de contactpunten tussen de metalen achterplaat en de geleiders lichtjes te smeren met kopervet (NB: zorg ervoor dat GEEN vet in contact komt met de frictiematerialen en volg de instructies van de fabrikant).

insert-wear-indicators

8. Plaats slijtage-indicatoren in of op de remblokken (indien nodig).
9. Schroef de bevestigingsbouten van de remklauw erin.
10. Vervang de schroefvergrendelingsbouten door nieuwe.

correct-sequence-recommendations

11. Volg de aanbevelingen voor een juist aandraaimoment en de juiste volgorde.
12. Wanneer de remklauw opnieuw is gemonteerd, pompt u het rempedaal totdat de slag rond een derde is van het volledige slagpotentieel.
13. Controleer dat de rem juist functioneert - inclusief intrekking van het blok.
14. Tijd om het wiel terug te plaatsen. In geval van vrije rotatie is het voertuig klaar voor gebruik.

Voer een wegtest uit om ervoor te zorgen dat het remsysteem volledig bedrijfsklaar is. Wanneer de auto wordt geretourneerd naar de bestuurder, moet u hem/haar adviseren over inremmen om remtrilling in de toekomst te vermijden en te zorgen voor optimale efficiëntie. 

 

De inhoud van dit artikel is alleen voor amusements- en informatieve doeleinden en moet niet worden gebruikt in plaats van het vragen om professioneel advies van een gecertificeerde technicus of monteur. Wij moedigen u aan om een gecertificeerde technicus of monteur te raadplegen in geval van specifieke vragen of problemen met betrekking tot enige onderwerpen die hierin worden behandeld. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op de inhoud.

Problemen met remefficiëntie

Bekijk ons advies

Problemen met remtrilling

Bekijk ons advies

Remwaarschuwingslichten

Bekijk ons advies