Skip Navigation

Wybierz język

Dlaczego hamulce w samochodzie hałasują i jak to naprawić

Zastanawiasz się, jak naprawić piszczące hamulce? Kierowcy często odwiedzają warsztaty, aby zapytać o zagadkowy odgłos towarzyszący hamowaniu. Może on mieć wiele przyczyn. Różne rodzaje hałasu wskazują na różne rodzaje problemów. Hałas jest często przypisywany samym hamulcom, ale może on pochodzić z wibracji lub zużycia w zespole przedniej osi i zawieszenia. W dalszej części dowiesz się o przyczynach hałasowania hamulców, a także jak przeprowadzić ich diagnostykę. 

Różne rodzaje hałasu hamulców

1.  Niska częstotliwość (głębokie dźwięki lub drgania)

PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY:

 • Uszkodzone tarcze
 • Niska jakość wykonania na wpływ na różnice w grubości tarczy
 • Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do zwiększenia bicia tarczy
 • Uszkodzone, zużyte lub skorodowane tarcze
 • Nadmierne zużycie klocków prowadzi do osadzania się pyłu na tarczy

ROZWIĄZANIE:

 • Zdemontować tarczę hamulcową i oczyścić wszystkie powierzchnie zespołu hamulca
 • Wymienić tarczę hamulcową

2. Średnia częstotliwość (skrzypienie)

PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY:

 • Źle zamontowany klocek hamulcowy
 • Niewłaściwe położenie elementów tłumiących, takich jak podkładki
 • Tarcze są za cienkie
 • Utrudniony ruch tłoczka zacisku
 • Nierówna powierzchnia robocza tarczy

ROZWIĄZANIE:

 • Oczyścić i nasmarować elementy zacisku
 • Upewnić się, że tarcza jest płaska z zachowaniem tolerancji 0,1 mm (po zamontowaniu)
 • Oczyścić powierzchnię piasty
 • Wymienić tarczę hamulcową i upewnić się, że klocki hamulcowe, podkładki i akcesoria są zamontowane prawidłowo
 • Ocenić tłumienie hałasu przez podkładki lub klocki wyposażone w elementy tłumiące.

3. Wysoka częstotliwość (piski)

PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY:

 • Zwykle przyczyną pisków o wysokiej częstotliwości są drgania materiału ciernego podczas działania hamulców

ROZWIĄZANIE:

 • Wymienić komplet klocków hamulcowych
 • Sprawdź, czy akcesoria hamulcowe (np. spinki zacisku) są zamontowane prawidłowo

Widoczne objawy związane z hałasowaniem hamulców

Pewne informacje o prawdopodobnych przyczynach hałasu można uzyskać, oceniając wygląd części hamulców. Należy podnieść pojazd, wymontować klocki i dokładnie obejrzeć wszystkie powierzchnie, aby sprawdzić objawy i określić środki zaradcze. Można stwierdzić:

A) Starte skośnie klocki hamulcowe

Jeśli widoczny jest starty skośnie materiał cierny, jest to spowodowane przez zacisk. Doszło do zakleszczenia prowadnic zacisku, odkształcenia zacisku lub występuje nadmierny luz zacisku.

Środek zaradczy: Wymienić zestaw klocków i przeprowadzić obsługę serwisową zacisku.

B) Uszkodzona tylna płytka

Tylne płytki mogą z czasem ulec osłabieniu i uszkodzeniu. Może to być skutek ogólnego zużycia lub użycia zbyt dużej siły podczas montażu. Zużyta tylna płytka może powodować hałas, a nawet awarię hamulca.

Środek zaradczy: Wymienić komplet klocków hamulcowych. 

C) Nierównomierne zużycie

Jeśli na powierzchni klocka hamulcowego widoczne jest nierównomierne zużycie, oznacza to nieregularne zużycie tarczy hamulcowej. Na tarczy hamulcowej będzie prawdopodobnie widoczna wystająca krawędź na brzegu.

Środek zaradczy: Wymienić klocki i tarcze hamulcowe.

D) NIERÓWNOMIERNY STOPIEŃ ZUŻYCIA NA JEDNEJ OSI

Jeden lub więcej klocków w ramach jednej osi jest nadmiernie zużyty. Oznacza to, że tłoczek zacisku lub sworznie prowadzące są zakleszczone.

Środek zaradczy: Przeprowadzić obsługę serwisową prowadnic i tłoczków zacisku oraz wymienić klocki. Sprawdzić tarcze.

E) Uszkodzenie spowodowane przez tłoczek

Czasami elementy zabezpieczające przed hałasem (takie jak gumowe pokrycie lub podkładka) zostają uszkodzone przez tłoczek. Dzieje się tak na skutek niecałkowitego cofania się tłoczka lub intensywnego hamowania i przegrzania.

Środek zaradczy: Wymienić zestaw klocków hamulcowych i przeprowadzić obsługę serwisową zacisku.

 

Jak wyeliminować piszczenie hamulców?

Aby uniknąć problemów z hałasowaniem hamulców, należy upewnić się, że klocki hamulcowe i zaciski są prawidłowo zamontowane. Oto nasze wskazówki dotyczące prawidłowego montażu:

strip-and-clean-up

1. Rozebrać i oczyścić wszystkie prowadnice i sworznie zacisku.

use-emery-paper

2. Jeśli występuje dużo rdzy lub zanieczyszczeń, należy użyć papieru ściernego, aby zapewnić swobodny ruch zacisku.

pins-lubrication

3. Aby zapewnić swobodny ruch, należy nasmarować sworznie. W przeciwnym razie mogą zablokować się w korpusie zacisku. Sprawdzić stan gumowych osłon prowadnic, które zabezpieczają przed wnikaniem wody.

free-piston-movement

4. Sprawdzić, czy tłoczek porusza się swobodnie i cofa do końca – ma to zasadnicze znaczenie dla uniknięcia uszkodzenia podkładek lub gumowego pokrycia.

check-brake-pads-fit

5. Sprawdzić, czy można swobodnie i łatwo zamontować klocki w prowadnicach zacisku.

clean-burrs-off-edges

6. W razie potrzeby usunąć zadziory z krawędzi klocka. Klocek musi swobodnie poruszać się w prowadnicach, aby uniknąć ciągłego kontaktu z tarczą, piszczenia lub nierównomiernego zużycia.

lightly-lubricate-contact-pins

7. W niektórych przypadkach (np. stary, zardzewiały zacisk) dobrym rozwiązaniem jest naniesienie niewielkiej ilości smaru miedzianego między metalową tylną płytkę a prowadnice (uwaga: smar NIE może dostać się na powierzchnię materiału ciernego – należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta).

insert-wear-indicators

8. Zamontować przy klockach hamulcowych czujniki zużycia (jeśli dotyczy).
9. Dokręcić śruby mocujące zacisk.
10. Wymienić elementy zapobiegające odkręceniu się śrub na nowe.

correct-sequence-recommendations

11. Stosować zalecane wartości momentu dokręcenia oraz kolejność dokręcania.
12. Po ponownym zamontowaniu zacisku nacisnąć pedał hamulca do jednej trzeciej pełnego skoku.
13. Sprawdzić, czy hamulce działają prawidłowo – włącznie z cofaniem się klocków.
14. Następnie założyć koło. Jeśli koło obraca się swobodnie, pojazd jest gotowy do jazdy.

Przeprowadzić jazdę próbną, aby upewnić się, że układ hamulcowy jest w pełni sprawny. Przy odbiorze samochodu przez kierowcę należy poinformować go o prawidłowej procedurze docierania hamulców, aby w przyszłości uniknąć wibracji hamulców i zapewnić ich optymalne działanie. 

 

Zawartość tego artykułu jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i poglądowych i nie może zastępować profesjonalnej porady certyfikowanego mechanika. W przypadku dodatkowych pytań lub obaw związanych z tym tematem zachęcamy do skonsultowania się z profesjonalnym warsztatem. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody będące skutkiem postępowania zgodnie z prezentowanymi treściami.

Problemy dotyczące skuteczności hamowania

Zobacz nasze porady

Problemy związane z wibracją hamulców

Zobacz nasze porady

Kontrolki ostrzegawcze hamulców

Zobacz nasze porady