Skip Navigation

Select Language

Žhavicí svíčky

Zničený/chybějící hrot žhavicího elementu

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_DestroyedLackingProbeTip

Příčina:

 • Selhání jednotky zapalování.
 • Nesprávný/odkloněný směr palivové trysky.
 • Nesprávný počet nebo rozměr těsnění, který způsobuje nesprávnou polohu vstřiku.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda žhavicí jednotka odpovídá typu vozu, a zkontrolujte správnou montáž žhavicí jednotky.
 • Zkontrolujte, zda montážní otvor žhavicí svíčky není zanesený uhlíkovými usazeninami.

Důlky v hrotu žhavicího elementu

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_DimplesOnProbeTip

Příčina:

 • Selhání jednotky zapalování.
 • Nesprávný/odkloněný směr palivové trysky.
 • Nesprávný počet nebo rozměr těsnění, který způsobuje nesprávnou polohu vstřiku.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda žhavicí jednotka odpovídá typu vozu, a zkontrolujte správnou montáž žhavicí jednotky.
 • Zkontrolujte, zda montážní otvor žhavicí svíčky není zanesený uhlíkovými usazeninami.

Ulomený hrot žhavicího elementu

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_BrokenProbeTip

Příčina:

 • Příliš dlouhá doba žhavení nebo příliš velké napětí (12V žhavicí svíčka použitá ve 24V systému nebo naopak).
 • Selhání alternátoru a regulátoru.

Řešení:

 • Zkontrolujte regulátor žhavicích svíček (kontakty).
 • Zkontrolujte palubní napětí a napětí žhavicích svíček.
 • Zkontrolujte napětí dobíjecího systému.

„Oteklý“ hrot žhavicího elementu

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_SwollenProbeTip

Příčina:

 • Nadměrné napětí (12V žhavicí svíčka použitá ve 24V systému nebo naopak)
 • Selhání alternátoru a regulátoru.
 • Nesprávné uskladnění (vlhkost).

Řešení:

 • Zkontrolujte palubní napětí a provozní napětí žhavicích svíček.
 • Zkontrolujte dobíjecí systém.
 • Zkontrolujte podmínky uskladnění.

Vyboulený tyčinkový žhavicí element

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_BulgingRingProbeTip

Příčina:

 • Olej ve spalovací komoře (pravděpodobná příčina: opotřebení motoru vozu).

Řešení:

 • Zkontrolujte těsnost pístních kroužků ve válcích motoru.
 • Zkontrolujte spotřebu motorového oleje.

Deformace žhavicího elementu (z důvodu přehřívání)

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_ProbeDeformation

Příčina:

 • Selhání jednotky zapalování.
 • Nesprávný/odkloněný směr palivové trysky.
 • Nesprávný počet nebo rozměr těsnění, který způsobuje nesprávnou polohu vstřiku.
 • Příliš dlouhá doba žhavení nebo nadměrné napětí (12V žhavicí svíčka použitá ve 24V systému)
 • Selhání alternátoru a regulátoru.
 • Selhání funkce/časování vstřikovací jednotky.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda žhavicí jednotka odpovídá typu vozu, a zkontrolujte správnou montáž žhavicí jednotky.
 • Zkontrolujte, zda montážní otvor žhavicí svíčky není zanesený uhlíkovými usazeninami. Zkontrolujte regulátor žhavicích svíček (kontakty).
 • Zkontrolujte palubní napětí a napětí žhavicích svíček.
 • Zkontrolujte napětí dobíjecího systému.
 • Zkontrolujte časování vstřikování paliva.

Nedostatečná sonda

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_LackingProbe

Příčina:

 • Selhání jednotky zapalování.
 • Nesprávný/odkloněný směr palivové trysky.
 • Nesprávný počet nebo rozměr těsnění, který způsobuje nesprávnou polohu vstřiku.
 • Selhání funkce/časování vstřikovací jednotky.
 • Poškozený závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců / neutažená žhavicí svíčka způsobuje nesprávné usazení svíčky.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda žhavicí jednotka odpovídá typu vozu, a zkontrolujte správnou montáž žhavicí jednotky.
 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není poškozen nebo znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte časování vstřikovacího čerpadla.

Perforace sondy, praskliny nebo roztavení v blízkosti těla žhavicí svíčky

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_ProbePerforationFissuresorMeltingGlowPlugBody

Příčina:

 • Selhání jednotky zapalování.
 • Nesprávný/odkloněný směr palivové trysky.
 • Nesprávný počet nebo rozměr těsnění, který způsobuje nesprávnou polohu vstřiku.
 • Selhání funkce/časování vstřikovací jednotky.
 • Poškozený závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců / neutažená žhavicí svíčka způsobuje nesprávné usazení svíčky.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda žhavicí jednotka odpovídá typu vozu, a zkontrolujte správnou montáž žhavicí jednotky.
 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není poškozen nebo znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte časování vstřikovacího čerpadla.

Sonda v kontaktu s tělem žhavicí svíčky

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_ProbeContactwithGlowPlugBody

Příčina:

 • Příliš velký utahovací moment.
 • Použitý nesprávný nástroj nebo poškození závitu otvoru hlavy válců.

Řešení:

 • Zkontrolujte zda závit otvoru hlavy válců není poškozený nebo neobsahuje uhlíkové usazeniny.
 • Zkontrolujte správné utažení žhavicích svíček.

Uhlíkové usazeniny mezi tělem svíčky a žhavením sondy

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_CarbonFoulingBetweenPlugBodyandProbeGlow

Příčina:

 • Selhání jednotky zapalování.
 • Nesprávný/odkloněný směr palivové trysky.
 • Nesprávný počet nebo rozměr těsnění, který způsobuje nesprávnou polohu vstřiku.
 • Selhání funkce/časování čerpadla vstřikování.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda žhavicí jednotka odpovídá typu vozu, a zkontrolujte správnou montáž žhavicí jednotky.
 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte vstřikovací čerpadlo a jeho časování.

Uhlíkové usazeniny v sedle žhavicí svíčky

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_CarbonFoulinginGlowPlugSeat

Příčina:

 • Nesprávné usazení žhavicí svíčky.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není poškozen nebo znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte správné utažení žhavicí svíčky.

Poškozený šestihran/závit žhavicí svíčky

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_DamagedGlowPlugHexagonThread

Příčina:

 • Příliš velký utahovací moment.
 • Použitý nesprávný nástroj nebo poškození závitu otvoru hlavy válců.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není poškozen nebo znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte správné utažení žhavicí svíčky.

Ohnutá svorka žhavicí svíčky

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_PowerSupplyTerminalBent

Příčina:

 • Příliš velký utahovací moment. Použitý nesprávný nástroj nebo poškození závitu otvoru hlavy válců.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není poškozen nebo znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte správné utažení žhavicí svíčky.

Ulomená svorka žhavicí svíčky

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_Powersuppluterminalbrokenoff

Příčina:

 • Příliš velký utahovací moment.
 • Použitý nesprávný nástroj nebo poškození závitu otvoru hlavy válců.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není poškozen nebo znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte správné utažení žhavicí svíčky.

Zničený/chybějící hrot žhavicího elementu

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_DestroyedLackingProbeTip

Příčina:

 • Selhání jednotky zapalování.
 • Nesprávný/odkloněný směr palivové trysky.
 • Nesprávný počet nebo rozměr těsnění, který způsobuje nesprávnou polohu vstřiku.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda žhavicí jednotka odpovídá typu vozu, a zkontrolujte správnou montáž žhavicí jednotky.
 • Zkontrolujte, zda montážní otvor žhavicí svíčky není zanesený uhlíkovými usazeninami.

Důlky v hrotu žhavicího elementu

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_DimplesOnProbeTip

Příčina:

 • Selhání jednotky zapalování.
 • Nesprávný/odkloněný směr palivové trysky.
 • Nesprávný počet nebo rozměr těsnění, který způsobuje nesprávnou polohu vstřiku.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda žhavicí jednotka odpovídá typu vozu, a zkontrolujte správnou montáž žhavicí jednotky.
 • Zkontrolujte, zda montážní otvor žhavicí svíčky není zanesený uhlíkovými usazeninami.

Ulomený hrot žhavicího elementu

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_BrokenProbeTip

Příčina:

 • Příliš dlouhá doba žhavení nebo příliš velké napětí (12V žhavicí svíčka použitá ve 24V systému nebo naopak).
 • Selhání alternátoru a regulátoru.

Řešení:

 • Zkontrolujte regulátor žhavicích svíček (kontakty).
 • Zkontrolujte palubní napětí a napětí žhavicích svíček.
 • Zkontrolujte napětí dobíjecího systému.

„Oteklý“ hrot žhavicího elementu

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_SwollenProbeTip

Příčina:

 • Nadměrné napětí (12V žhavicí svíčka použitá ve 24V systému nebo naopak)
 • Selhání alternátoru a regulátoru.
 • Nesprávné uskladnění (vlhkost).

Řešení:

 • Zkontrolujte palubní napětí a provozní napětí žhavicích svíček.
 • Zkontrolujte dobíjecí systém.
 • Zkontrolujte podmínky uskladnění.

Vyboulený tyčinkový žhavicí element

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_BulgingRingProbeTip

Příčina:

 • Olej ve spalovací komoře (pravděpodobná příčina: opotřebení motoru vozu).

Řešení:

 • Zkontrolujte těsnost pístních kroužků ve válcích motoru.
 • Zkontrolujte spotřebu motorového oleje.

Deformace žhavicího elementu (z důvodu přehřívání)

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_ProbeDeformation

Příčina:

 • Selhání jednotky zapalování.
 • Nesprávný/odkloněný směr palivové trysky.
 • Nesprávný počet nebo rozměr těsnění, který způsobuje nesprávnou polohu vstřiku.
 • Příliš dlouhá doba žhavení nebo nadměrné napětí (12V žhavicí svíčka použitá ve 24V systému)
 • Selhání alternátoru a regulátoru.
 • Selhání funkce/časování vstřikovací jednotky.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda žhavicí jednotka odpovídá typu vozu, a zkontrolujte správnou montáž žhavicí jednotky.
 • Zkontrolujte, zda montážní otvor žhavicí svíčky není zanesený uhlíkovými usazeninami. Zkontrolujte regulátor žhavicích svíček (kontakty).
 • Zkontrolujte palubní napětí a napětí žhavicích svíček.
 • Zkontrolujte napětí dobíjecího systému.
 • Zkontrolujte časování vstřikování paliva.

Nedostatečná sonda

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_LackingProbe

Příčina:

 • Selhání jednotky zapalování.
 • Nesprávný/odkloněný směr palivové trysky.
 • Nesprávný počet nebo rozměr těsnění, který způsobuje nesprávnou polohu vstřiku.
 • Selhání funkce/časování vstřikovací jednotky.
 • Poškozený závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců / neutažená žhavicí svíčka způsobuje nesprávné usazení svíčky.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda žhavicí jednotka odpovídá typu vozu, a zkontrolujte správnou montáž žhavicí jednotky.
 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není poškozen nebo znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte časování vstřikovacího čerpadla.

Perforace sondy, praskliny nebo roztavení v blízkosti těla žhavicí svíčky

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_ProbePerforationFissuresorMeltingGlowPlugBody

Příčina:

 • Selhání jednotky zapalování.
 • Nesprávný/odkloněný směr palivové trysky.
 • Nesprávný počet nebo rozměr těsnění, který způsobuje nesprávnou polohu vstřiku.
 • Selhání funkce/časování vstřikovací jednotky.
 • Poškozený závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců / neutažená žhavicí svíčka způsobuje nesprávné usazení svíčky.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda žhavicí jednotka odpovídá typu vozu, a zkontrolujte správnou montáž žhavicí jednotky.
 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není poškozen nebo znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte časování vstřikovacího čerpadla.

Sonda v kontaktu s tělem žhavicí svíčky

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_ProbeContactwithGlowPlugBody

Příčina:

 • Příliš velký utahovací moment.
 • Použitý nesprávný nástroj nebo poškození závitu otvoru hlavy válců.

Řešení:

 • Zkontrolujte zda závit otvoru hlavy válců není poškozený nebo neobsahuje uhlíkové usazeniny.
 • Zkontrolujte správné utažení žhavicích svíček.

Uhlíkové usazeniny mezi tělem svíčky a žhavením sondy

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_CarbonFoulingBetweenPlugBodyandProbeGlow

Příčina:

 • Selhání jednotky zapalování.
 • Nesprávný/odkloněný směr palivové trysky.
 • Nesprávný počet nebo rozměr těsnění, který způsobuje nesprávnou polohu vstřiku.
 • Selhání funkce/časování čerpadla vstřikování.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda žhavicí jednotka odpovídá typu vozu, a zkontrolujte správnou montáž žhavicí jednotky.
 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte vstřikovací čerpadlo a jeho časování.

Uhlíkové usazeniny v sedle žhavicí svíčky

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_CarbonFoulinginGlowPlugSeat

Příčina:

 • Nesprávné usazení žhavicí svíčky.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není poškozen nebo znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte správné utažení žhavicí svíčky.

Poškozený šestihran/závit žhavicí svíčky

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_DamagedGlowPlugHexagonThread

Příčina:

 • Příliš velký utahovací moment.
 • Použitý nesprávný nástroj nebo poškození závitu otvoru hlavy válců.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není poškozen nebo znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte správné utažení žhavicí svíčky.

Ohnutá svorka žhavicí svíčky

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_PowerSupplyTerminalBent

Příčina:

 • Příliš velký utahovací moment. Použitý nesprávný nástroj nebo poškození závitu otvoru hlavy válců.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není poškozen nebo znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte správné utažení žhavicí svíčky.

Ulomená svorka žhavicí svíčky

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_Powersuppluterminalbrokenoff

Příčina:

 • Příliš velký utahovací moment.
 • Použitý nesprávný nástroj nebo poškození závitu otvoru hlavy válců.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda závit montážního otvoru žhavicí svíčky v hlavě válců není poškozen nebo znečištěn uhlíkovými usazeninami.
 • Zkontrolujte správné utažení žhavicí svíčky.
Zpět na přehled všechny příznaky

 

V následujícím souboru PDF naleznete všechny detektory závad zapalovacích svíček

 

Zobrazit PDF