Skip Navigation

Wybierz język

Świece żarowe

Brak/uszkodzona końcówka pręta grzejnego

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_DestroyedLackingProbeTip

Przyczyna:

 • Usterka modułu zapłonowego.
 • Nieprawidłowy/nieregularny wtrysk paliwa.
 • Nieprawidłowy kąt wtryskiwania paliwa.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić zgodność modułu zapłonowego z typem samochodu oraz sposób jego zamontowania.
 • Sprawdzić otwór montażowy świecy żarowej pod względem zanieczyszczenia nagarem.

Wgłębienia na końcówce pręta grzejnego

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_DimplesOnProbeTip

Przyczyna:

 • Usterka modułu zapłonowego.
 • Nieprawidłowy/nieregularny wtrysk paliwa.
 • Nieprawidłowy kąt wtryskiwania paliwa.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić zgodność modułu zapłonowego z typem samochodu oraz sposób jego zamontowania.
 • Sprawdzić otwór montażowy świecy żarowej pod względem zanieczyszczenia nagarem.

Uszkodzona końcówka pręta grzejnego

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_BrokenProbeTip

Przyczyna:

 • Zbyt długi czas żarzenia lub za wysokie napięcie (świece żarowe 12V zastosowane w układzie 24V lub odwrotnie).
 • Usterka alternatora i przekaźnika żarzenia

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić przekaźnik żarzenia (styki).
 • Sprawdzić napięcie układu elektrycznego samochodu i napięcie świecy żarowej.
 • Sprawdzić napięcie układu ładowania.

„Spuchnięta” końcówka pręta grzejnego

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_SwollenProbeTip

Przyczyna:

 • Zbyt wysokie napięcie (świece żarowe 12V zastosowane w układzie 24V lub odwrotnie)
 • Usterka alternatora i przekaźnika.
 • Nieprawidłowe przechowywanie (wilgoć).

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić napięcie układu samochodu i napięcie pracy świecy żarowej.
 • Sprawdzić układ ładowania.
 • Sprawdzić warunki przechowywania.

Wypukły pierścień na końcówce pręta grzejnego

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_BulgingRingProbeTip

Przyczyna:

 • Olej w komorze spalania (prawdopodobna przyczyna: zużycie silnika samochodu).

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić spasowanie tłoków w cylindrach silnika.
 • Sprawdzić zużycie oleju silnikowego.

Odkształcenie końcówki pręta grzejnego (na skutek przegrzania)

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_ProbeDeformation

Przyczyna:

 • Usterka modułu zapłonowego.
 • Nieprawidłowy/nieregularny wtrysk paliwa.
 • Nieprawidłowy kąt wtryskiwania paliwa
 • Zbyt długi czas żarzenia lub nadmierne napięcie (świece żarowe 12V zastosowane w układzie 24V lub odwrotnie)
 • Usterka alternatora i przekaźnika żarzenia.
 • Usterka działania/synchronizacji modułu wtryskowego.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić zgodność modułu zapłonowego z typem samochodu oraz sposób jego zamontowania.
 • Sprawdzić otwór montażowy świecy żarowej pod względem zanieczyszczenia nagarem. Sprawdzić przekaźnik żarzenia świecy żarowej (styki).
 • Sprawdzić napięcie układu elektrycznego samochodu i napięcie świecy żarowej.
 • Sprawdzić napięcie układu ładowania.
 • Sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu.

Brak końcówki pręta grzejnego

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_LackingProbe

Przyczyna:

 • Usterka modułu zapłonowego.
 • Nieprawidłowy/nieregularny wtrysk paliwa.
 • Nieprawidłowy kąt wtryskiwania paliwa.
 • Usterka działania/synchronizacji modułu wtryskowego.
 • Uszkodzony gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra/niedokręcona świeca żarowa powodująca nieprawidłowe osadzenie świecy.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić zgodność modułu zapłonowego z typem samochodu oraz sposób jego zamontowania.
 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu.

Perforacja pręta grzejnego, szczeliny lub stopienie blisko korpusu świecy żarowej

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_ProbePerforationFissuresorMeltingGlowPlugBody

Przyczyna:

 • Usterka modułu zapłonowego.
 • Nieprawidłowy/nieregularny wtrysk paliwa.
 • Nieprawidłowy kąt wtryskiwania paliwa.
 • Usterka działania/synchronizacji modułu wtryskowego.
 • Uszkodzony gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra/niedokręcona świeca żarowa powodująca nieprawidłowe osadzenie świecy.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić zgodność modułu zapłonowego z typem samochodu oraz sposób jego zamontowania.
 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu.

Pręt grzejny styka się z korpusem świecy żarowej

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_ProbeContactwithGlowPlugBody

Przyczyna:

 • Zbyt wysoki moment dokręcenia.
 • Zastosowanie nieprawidłowego narzędzia lub uszkodzenie gwintu otworu głowicy cylindra.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić gwint otworu głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić prawidłowe dokręcenie świecy żarowej.

Nagar pomiędzy korpusem świecy a prętem grzejnym

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_CarbonFoulingBetweenPlugBodyandProbeGlow

Przyczyna:

 • Usterka modułu zapłonowego.
 • Nieprawidłowy/nieregularny wtrysk paliwa.
 • Nieprawidłowy kąt wtryskiwania paliwa.
 • Usterka działania/synchronizacji modułu wtryskowego.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić zgodność modułu zapłonowego z typem samochodu oraz sposób jego zamontowania.
 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem obecności nagaru.
 • Sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu.

Nagar w gnieździe świecy żarowej

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_CarbonFoulinginGlowPlugSeat

Przyczyna:

 • Nieprawidłowe osadzenie świecy żarowej.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić prawidłowe dokręcenie świecy żarowej.

Uszkodzona sześciokątna część korpusu świecy żarowej/gwint

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_DamagedGlowPlugHexagonThread

Przyczyna:

 • Zbyt wysoki moment dokręcenia.
 • Zastosowanie nieprawidłowego narzędzia lub uszkodzenie gwintu otworu głowicy cylindra.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić prawidłowe dokręcenie świecy żarowej.

Wygięte złącze

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_PowerSupplyTerminalBent

Przyczyna:

 • Zbyt wysoki moment dokręcenia. Zastosowanie nieprawidłowego narzędzia lub uszkodzenie gwintu otworu głowicy cylindra.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić prawidłowe dokręcenie świecy żarowej.

Uszkodzone złącze

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_Powersuppluterminalbrokenoff

Przyczyna:

 • Zbyt wysoki moment dokręcenia.
 • Zastosowanie nieprawidłowego narzędzia lub uszkodzenie gwintu otworu głowicy cylindra.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić prawidłowe dokręcenie świecy żarowej

Brak/uszkodzona końcówka pręta grzejnego

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_DestroyedLackingProbeTip

Przyczyna:

 • Usterka modułu zapłonowego.
 • Nieprawidłowy/nieregularny wtrysk paliwa.
 • Nieprawidłowy kąt wtryskiwania paliwa.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić zgodność modułu zapłonowego z typem samochodu oraz sposób jego zamontowania.
 • Sprawdzić otwór montażowy świecy żarowej pod względem zanieczyszczenia nagarem.

Wgłębienia na końcówce pręta grzejnego

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_DimplesOnProbeTip

Przyczyna:

 • Usterka modułu zapłonowego.
 • Nieprawidłowy/nieregularny wtrysk paliwa.
 • Nieprawidłowy kąt wtryskiwania paliwa.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić zgodność modułu zapłonowego z typem samochodu oraz sposób jego zamontowania.
 • Sprawdzić otwór montażowy świecy żarowej pod względem zanieczyszczenia nagarem.

Uszkodzona końcówka pręta grzejnego

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_BrokenProbeTip

Przyczyna:

 • Zbyt długi czas żarzenia lub za wysokie napięcie (świece żarowe 12V zastosowane w układzie 24V lub odwrotnie).
 • Usterka alternatora i przekaźnika żarzenia

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić przekaźnik żarzenia (styki).
 • Sprawdzić napięcie układu elektrycznego samochodu i napięcie świecy żarowej.
 • Sprawdzić napięcie układu ładowania.

„Spuchnięta” końcówka pręta grzejnego

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_SwollenProbeTip

Przyczyna:

 • Zbyt wysokie napięcie (świece żarowe 12V zastosowane w układzie 24V lub odwrotnie)
 • Usterka alternatora i przekaźnika.
 • Nieprawidłowe przechowywanie (wilgoć).

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić napięcie układu samochodu i napięcie pracy świecy żarowej.
 • Sprawdzić układ ładowania.
 • Sprawdzić warunki przechowywania.

Wypukły pierścień na końcówce pręta grzejnego

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_BulgingRingProbeTip

Przyczyna:

 • Olej w komorze spalania (prawdopodobna przyczyna: zużycie silnika samochodu).

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić spasowanie tłoków w cylindrach silnika.
 • Sprawdzić zużycie oleju silnikowego.

Odkształcenie końcówki pręta grzejnego (na skutek przegrzania)

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_ProbeDeformation

Przyczyna:

 • Usterka modułu zapłonowego.
 • Nieprawidłowy/nieregularny wtrysk paliwa.
 • Nieprawidłowy kąt wtryskiwania paliwa
 • Zbyt długi czas żarzenia lub nadmierne napięcie (świece żarowe 12V zastosowane w układzie 24V lub odwrotnie)
 • Usterka alternatora i przekaźnika żarzenia.
 • Usterka działania/synchronizacji modułu wtryskowego.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić zgodność modułu zapłonowego z typem samochodu oraz sposób jego zamontowania.
 • Sprawdzić otwór montażowy świecy żarowej pod względem zanieczyszczenia nagarem. Sprawdzić przekaźnik żarzenia świecy żarowej (styki).
 • Sprawdzić napięcie układu elektrycznego samochodu i napięcie świecy żarowej.
 • Sprawdzić napięcie układu ładowania.
 • Sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu.

Brak końcówki pręta grzejnego

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_LackingProbe

Przyczyna:

 • Usterka modułu zapłonowego.
 • Nieprawidłowy/nieregularny wtrysk paliwa.
 • Nieprawidłowy kąt wtryskiwania paliwa.
 • Usterka działania/synchronizacji modułu wtryskowego.
 • Uszkodzony gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra/niedokręcona świeca żarowa powodująca nieprawidłowe osadzenie świecy.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić zgodność modułu zapłonowego z typem samochodu oraz sposób jego zamontowania.
 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu.

Perforacja pręta grzejnego, szczeliny lub stopienie blisko korpusu świecy żarowej

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_ProbePerforationFissuresorMeltingGlowPlugBody

Przyczyna:

 • Usterka modułu zapłonowego.
 • Nieprawidłowy/nieregularny wtrysk paliwa.
 • Nieprawidłowy kąt wtryskiwania paliwa.
 • Usterka działania/synchronizacji modułu wtryskowego.
 • Uszkodzony gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra/niedokręcona świeca żarowa powodująca nieprawidłowe osadzenie świecy.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić zgodność modułu zapłonowego z typem samochodu oraz sposób jego zamontowania.
 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu.

Pręt grzejny styka się z korpusem świecy żarowej

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_ProbeContactwithGlowPlugBody

Przyczyna:

 • Zbyt wysoki moment dokręcenia.
 • Zastosowanie nieprawidłowego narzędzia lub uszkodzenie gwintu otworu głowicy cylindra.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić gwint otworu głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić prawidłowe dokręcenie świecy żarowej.

Nagar pomiędzy korpusem świecy a prętem grzejnym

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_CarbonFoulingBetweenPlugBodyandProbeGlow

Przyczyna:

 • Usterka modułu zapłonowego.
 • Nieprawidłowy/nieregularny wtrysk paliwa.
 • Nieprawidłowy kąt wtryskiwania paliwa.
 • Usterka działania/synchronizacji modułu wtryskowego.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić zgodność modułu zapłonowego z typem samochodu oraz sposób jego zamontowania.
 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem obecności nagaru.
 • Sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu.

Nagar w gnieździe świecy żarowej

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_CarbonFoulinginGlowPlugSeat

Przyczyna:

 • Nieprawidłowe osadzenie świecy żarowej.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić prawidłowe dokręcenie świecy żarowej.

Uszkodzona sześciokątna część korpusu świecy żarowej/gwint

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_DamagedGlowPlugHexagonThread

Przyczyna:

 • Zbyt wysoki moment dokręcenia.
 • Zastosowanie nieprawidłowego narzędzia lub uszkodzenie gwintu otworu głowicy cylindra.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić prawidłowe dokręcenie świecy żarowej.

Wygięte złącze

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_PowerSupplyTerminalBent

Przyczyna:

 • Zbyt wysoki moment dokręcenia. Zastosowanie nieprawidłowego narzędzia lub uszkodzenie gwintu otworu głowicy cylindra.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić prawidłowe dokręcenie świecy żarowej.

Uszkodzone złącze

Support_LV_Ignition_TroubleTracer_GlowPlug_Powersuppluterminalbrokenoff

Przyczyna:

 • Zbyt wysoki moment dokręcenia.
 • Zastosowanie nieprawidłowego narzędzia lub uszkodzenie gwintu otworu głowicy cylindra.

Środek zaradczy:

 • Sprawdzić gwint otworu świecy żarowej w głowicy cylindra pod względem uszkodzenia/nagaru.
 • Sprawdzić prawidłowe dokręcenie świecy żarowej
Powrót

 

Zapoznaj się ze wszystkimi problemami związanymi ze świecami żarowymi w jednym pliku PDF

 

Pokaż PDF